علی هادی زاده – متهم ردیف ۱۰۴ گروه تروریستی مجاهدین خلق

عامل تخلیه تلفنی گروه مجاهدین خلق محاکمه شد

علی هادی زاده متهم ردیف ۱۰۴ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه تروریستی مجاهدین است.

نامبرده قبل از انقلاب به کشور آلمان رفته و در سال ۱۳۶۱، با دفتر گروه در آن کشور آشنا و جذب مجاهدین خلق شده و در نهایت به مقر مجاهدین خلق در کشور عراق، ملحق می‌شود.

گفتنی است وی در مقطع حضورش در عراق، به صورت فعال در بخش اطلاعات گروه، بر نظامیان و ارگان‌های نظامی ایران، تمرکز داشته و بیشتر اطلاعات خود را از طریق تخلیه تلفنی به دست می‌آورده است.

ضمناً نامبرده در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان و مروارید شرکت داشته و در بخش زنان مجاهدین خلق، جزء نفرات پشتیبانی بوده است.

خروج از نسخه موبایل