نشست مسئول انجمن نجات سمنان با فرهنگیان شهرستان سرخه

آموزش و پرورش شهرستان سرخه از استان سمنان روز چهارشنبه 11 بهمن از مسئول انجمن نجات سمنان دعوت به عمل آورد تا در جمع فرهنگیان این شهرستان در خصوص فرقه رجوی و خیانت ها و شیوه های فریب جوانان تجارب خود را به اشتراک بگذارد.

جلسه مذکور در موعد مقرر با حضور مسئول انجمن نجات سمنان در جمع بخش عمده ای از مسئولین ، مدیران و معاونان و برخی کارکنان آموزش و پرورش این شهرستان برگزار گردید.

در شروع جلسه ضمن سلام و احوالپرسی، مسئول انجمن نجات با توجه به موضوع جلسه ابتدا در خصوص تاریخچه سازمان موسوم به مجاهدین خلق توضیحاتی ارائه داد و در رابطه با اسامی منتسب به این تشکیلات منجمله سازمان مجاهدین خلق، عبارت گروهک منافقین و فرقه تروریستی رجوی توضیحاتی داد. با توجه به محدودیت زمان جلسه تاریخچه به اختصار توضیح داده شد و بیشتر بر روی مسیر خیانت بار این سازمان از درگیری مسلحانه 30 خرداد تا فرار به کردستان ، و بعدا به عراق و تشکیل به اصطلاح ارتش آزادیبخش ملی ایران و مشارکت در جنگ 8 ساله علیه ایران و خاک و تمامیت ارضی کشور و نیروهای مسلح مدافع وطن بطور جزئی تر مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص چندین مورد دقیق و مثالی از جمله گرا دادن سران فرقه رجوی به ارتش عراق در زمان بمباران شهر ها بطور مصداقی توضیح داده شد.

قسمت دوم و اصلی بحث تجزیه و تحلیل موقعیت کنونی مجاهدین خلق در آلبانی بود که آیا تهدیدی علیه ایران هستند یا نه؟ به چه فعالیت هایی مشغول هستند و چه تهدیداتی علیه ملت ایران و جوانان ایجاد می کنند.

در خصوص موضوعات تحلیل وضعیت کنونی و تهدیدات و روش های فریب جوانان و شیوه شناخت عوامل آنها در فضای مجازی و خنثی کردن آنها با ذکر جزئیات و دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در خصوص انحلال ارتش موسوم به آزادیبخش ایران که نیروی نیابتی و پیاده نظام ارتش عراق بود بحث شد و روند تغییر آن به  ارتش صفحه کلید نیز بطور دقیق و با مصادیق روشن و بارز در فضای مجازی بحث و بررسی شد.

روش های نفوذ با نام های مستعار و صفحه های جعلی، فریب جوانان و تطمیع و تهدید و فریب و دروغ که از روش ها و شیوه های فعالیت فرقه رجوی در فضای مجازی میباشد با ذکر جزئیات و نمونه های مشخص با نام صفحات  برای شرکت کنندگان تشریح شد و در نهایت روش های شناخت و مقابله با این تهدیدات بطور کامل آموزش داده شد.

مباحث مورد نظر به دلیل واقعی بودن آن مورد توجه و استقبال  گرم شرکت کنندگان قرار گرفت.

جلسه در آخرین زمان مشخص شده به پایان رسید.

خروج از نسخه موبایل