مجاهدین خلق چگونه به دنبال سفیدشویی کارنامه خود هستند؟!

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا کنون، مملو از اقدامات گوناگون تروریستی است. اقداماتی که آنچنان ابعاد وسیع و غیرقابل انکاری داشتند که نام این گروه را تا سالها در لیست گروه های تروریستی آمریکا، اروپا و استرالیا گنجاند.

در حقیقت ناکامی سازمان در فضای سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری در گسترش و تداوم اقدامات تروریستی آنان داشته است.

به این ترتیب، آن زمان که رهبران سازمان خود را در بن بست استراتژیک دیدند، تغییر فاز دادند و کم کم سعی کردند خود را در قالب سازمانی سیاسی و آلترناتیوی قانونی جا بزنند. گرچه تروریسم و سلاح جزو تار و پود این گروه هستند و سازمان هیچ گاه نتوانسته است از طریق سیاسی کار خود را پیش ببرد. پس اقدامات تروریستی خود را با طرح و رنگی دیگر پی گرفت مانند کانون های شورشی و یا جاسوسی و .. .

در جلسه دهم دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان مجاهدین خلق، نماینده دادستان در تببین این موضوع گفت:

مجاهدین خلق سعی دارند خود را در قالب یک گروه دموکراتیک مطرح کنند و ژست آلترناتیو سیاسی بگیرند. آنها تمام تلاش خود را انجام می دهند تا اقدامات تروریستی خود را در قالب های دیگر مثل کانون های شورشی ادامه بدهند.

آنها همواره سعی دارند اقدامات تروریستی خود را انکار و یا محو کنند. و اگر امکان محو برخی از آنها نباشد، توجیه حقوقی بیاورند. و به این منظور با صرف هزینه های میلیون دلاری به حقوق دانان غربی متوسل شده و می شوند.

خروج از نسخه موبایل