سران مجاهدین باید پاسخگوی مرگ اصغر باباعلی باشند

مجاهدین خلق در زمان جنگ ایران و عراق به‌ عنوان ستون پنجم ارتش عراق در خاک این کشور فعالیت گسترده داشت. یکی از عمده اقدامات مجاهدین در این دوران نفوذ در اردوگاه های اسرای جنگی ایرانی برای فریب و جذب افراد بود که به دلیل شرایط طاقت فرسای حاکم در اردوگاه ها بر خلاف مقررات بین المللی موفق شدند صدها اسیر جنگی را فریب داده و به مقر اشرف انتقال دهند. عراقی‌ها و مجاهدین خلق دقیقا می‌دانستند این مساله برخلاف معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون ژنو و قوانین معمول در جنگ‌هاست لذا تلاش داشتند این موضوع را از دید سازمان صلیب سرخ جهانی پنهان نمایند.

مرگ اصغر بابا علی از اسرای سابق دوران جنگ بین ایران و عراق مشمول قوانین چهار گانه کنوانسیون ژنو بوده و سازمان صلیب سرخ جهانی به عنوان متولی اصلی می بایست مطابق ماده 3 کنوانسیون مذکور در خصوص جزییات نحوه بیماری و مرگ فرد مذکور به عنوان اسیر جنگی از نزدیک و در درون کمپ اشرف 3 در آلبانی تحقیقات معموله را انجام داده و گزارش آن را به نهاد های ذی ربط آن مرجع اعلام نماید.

خانواده این قربانی این حق را دارند تا ضمن حضور در محل فوت قربانی، از نزدیک در جریان نحوه فوت و محل دفن عضو خانواده خود قرار گیرند. ممانعت در این روند از سوی عوامل فرقه رجوی بر خلاف معاهدات بین المللی در امور اسرای جنگی بوده و سازمان صلیب سرخ جهانی می بایست این موضوع را پیگیری نماید .

شایان ذکر است مجاهدین اسرای جنگی پیوستی را با سوء استفاده از وضعیت اردوگاه ها بر خلاف قوانین بین المللی به گروگان گرفته و این حق مسلم خانواده های اعضای اسیر است تا از کانال های رسمی همچون کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی با توجه به تکمیل پرسشنامه رسمی که توسط خانواده ها تکمیل و تحویل گریده پیگیری و دنبال نمایند .

صمد اسکندری

خروج از نسخه موبایل