21 بهمن ماه 1391 برگ دیگری از جنایات مجاهدین خلق

فرقه تبهکار رجوی برغم ساقط شدن دولت دیکتاتوری صدام حسین در سال 1382 بتوسط آمریکا و حامیانش، بجای اینکه نیروهایش را از مهلکه جنگ و درگیری از عراق به کشورهای بیطرف سوم انتقال دهد نابخردانه برماندن در عراق و مقرهای اهدایی صدام اصرار ورزید و از جان اعضایش قیمت داد.

در همین راستا در تاریخ 21 بهمن ماه 1391 شماری دیگر را در حمله موشکی معارضین عراقی به لیبرتی به قربانگاه فرستاد تا مریم رجوی بتواند دو روز بعد با علم کردن قاب عکسهایشان در اورسورداواز فرانسه، ناجوانمردانه بهره وری داشته و با مقصر جلوه دادن دولت وقت عراق خود را طلبکار جنایات به وقوع پیوسته معرفی کرده و پاسخگوی جنایاتش نباشد که البته تاریخ بیاد خواهد داشت که چگونه سران جاه طلب مجاهدین خلق در راستای دسترسی به قدرت که برآمده از وهم و خیالشان بوده، ناگزیر روزی باید در پیشگاه عدالت مورد مواخذه قرار بگیرند که امری قطعی خواهد بود.

لازم به ذکر است که اکبر عزیزی و پوران نجفی دو تن از قربانیان این حادثه تلخ از استان گیلان – رشت بودند که خانواده هایشان متحمل مصیبتی جانگداز شدند و مسعود رجوی عامل اصلی این جنایت را لعن و نفرین کردند.

خانواده های داغدیده اکبر عزیزی و پوران نجفی بعد از گذشت یازده سال از وقوع این جنایت غمبار، در تماس تلفنی با مسئول انجمن نجات گیلان خواستار رسیدگی و پاسخگویی رجوی به این جنایت در پیشگاه عدالت شدند.

خروج از نسخه موبایل