رونمایی از یک سند بسیار مهم در جلسه دهم دادگاه مجاهدین خلق

سید عبدالله متولیان پژوهشگر تاریخ در جلسه دهم دادگاه رسیدگی به اتهامات سران سازمان مجاهدین خلق گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده گروه یک کلاس درس در جنگ ادراکی است. در دورانی که جوانان خیلی اسناد تاریخی را نمی‌خوانند این دادگاه جهاد تبیین برای آن‌ها محسوب می‌شود.

وی گفت:ماهیت سازمان مجاهدین خلق را نمیتوان مجزا از گروهک نهضت آزادی مورد بررسی قرار داد؛ بازرگان می‌گفت اعضای این سازمان فرزندان من هستند و افرادی، چون سعید محسن از اعضای نهضت آزادی بودند.اعضای کادر مرکزی و موسسان گروه عضو نهضت آزادی بودند.

متولیان ادامه داد: مسعود رجوی همکار ساواک بود و نه کارمند رسمی آن. در اسناد پژوهشی همکار سطوحی دارد در اینجا مراد فردی است که منبع و حقوق بگیر محسوب می‌شود. کاظم رجوی ماهیانه ده هزار فرانک از ساواک حقوق می‌گرفت. پدر مسعود رجوی برای شاه نامه نوشت که خانواده رجوی سرسپرده شاه است این نامه را کاظم رجوی به پرویز ثابتی داد تا به دست شاه برساند!

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: مسعود رجوی ارتباط ایدئولوژیک سازمان با نهضت و شخص مهندس بازرگان را این‌گونه عنوان می‌کند: «از نظر ایدئولوژیک، مهندس بازرگان از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق به شمار می‌آیند و مجاهدین نیز پیوستن ازاین نظر خود را مدیون او می‌دانند. این در حالی است که محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن که از موسسین مجاهدین خلق نام برده می‌شوند، از نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی بودند که تحت تاثیر اندیشه‌های بازرگان مجاهدین خلق را بنیان نهادند و اندیشه التقاطی از بدو زایش در این سازمان وارد شد و مهندس بازرگان آن‌ها را فرزندان مجاهد خود خطاب می‌کند.

متولیان بیان کرد: کتاب اصلی آموزش ایدئولوژی سازمان یعنی کتاب “راه انبیا، راه بشر” به‌شدت تحت تاثیر کتاب “راه طی‌شده” مهندس بازرگان است. همچنین بازرگان در بیانیه‌ای از نامزدی مسعود رجوی در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت همه جانبه می‌کند ابراز امیدواری می‌کند که ” برای تامین وحدت و حقوق گروه‌های اقلیت، امیدوارم مسعود رجوی که معرف جناح پرشوری از جوانان با ایمان است، نیز به مجلس راه یابد.

وی افزود: مجاهدین خلق اگرچه از نظر ذهنی چپگرا بود، اما تمامی اعضای آن پناهنده به اردوگاه غرب شدند و حتی رجوی پاریس را برای اقامت انتخاب کرد؛ مجاهدین خلق گروهی التقاطی بود که توسط نهضت آزادی بازیچه دست سازمان‌های جاسوسی غربی شد.

وکیل شکات در دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستیِ منافقین گفت: مسعود رجوی به دلیل همکاری با ساواک از حکم اعدام رهایی پیدا کرد. رجوی در طول بازجویی تمامی گروه‌ها و اشخاص مبارز را لو داده و باعث شد در مسیر مبارزات اختلال ایجاد شود.

وی گفت: کاظم رجوی برادر مسعود که در آن سال‌ها مسئول دفتر رژیم پهلوی در ژنو بود و نقش قابل توجهی در تخفیف حکم سرکرده منافقین داشت!

مسعود رجوی باعث کشته شدن ۱۰ نفر از اعضای گروهک در پیش از انقلاب شد! / روایتی تازه از همکاری رجوی با ساواک/ وکیل شکات یک اتهام جدید به رجوی نسبت داد

وکیل مدافع شکات دادگاه رسیدگی به پرونده گروه تروریستیِ مجاهدین در ادامه دادگاه گفت: برگه‌های بازجویی مسعود رجوی نشان می‌دهد که رجوی ریز جزئیات اعضا را لو داده بود. کمک رجوی به ساواک در حدی بود که زاهدی ریئس ساواک برای شاه نامه نوشت تا برای رجوی تخفیف بگیرد. همکاری مسعود رجوی با ساواک باعث کشته شدن ۱۰ نفر از اعضا شد.

وکیل شکات ادامه داد: اسناد ساواک نشان می‌دهد که مسعود رجوی در سطحی بالا با سازمان اطلاعات و امنیت شاه همکاری کرده تا جایی که ساواک او را همکار خود نامیده است. رجوی در اسناد بازجویی کروکی همه مبارزان را در اختیار ساواک قرار داده است.

وی گفت: این اسناد نشان می‌دهد که مسعود رجوی نه یک مبارز بلکه عامل نفوذی ساواک در میان مبارزین بوده است!

خروج از نسخه موبایل