مجاهدین هر روز ناخواسته ترس خود از دادگاه تهران را به نمایش می گذارند

ترس هر روز بنمایش گذاشته شده مجاهدین از دادگاه

عمله و اکره باند رجوی با وجود اینکه اعلام میکنند که باکی از تشکیل و روند دادگاه کیفری 11 تهران با موضوع محاکمه 104 نفر از سرکردگان جنایت پیشه خود ندارد، با این حال روزی را بدون پرداختن به این مسئله سپری نمیکند و مطالب بیشتر و هرچه بیشتری را در اعلام هراس خود از نتایج کار این دادگاه نوشته و در رسانه های خود منتشر میکنند!

جالب اینجاست که در نوشته اخیر این جریان عمیقا تروریستی و وطن فروش، این بار پشت نام یکی از اسرای خود که ظاهرا درسال 1366 و در زمان خدمت سربازی به اسارت این فرقه مخرب درآمده ، قایم شده تا ضمن بیان ترهاتی از جانب وی، خانواده ها را متهم سازد که وزارتی هستند و در پشت سر دادگاه حرکت کرده و به صدور رای بر علیه این 104 جنایتکار کمک میکنند که البته معلوم نیست موضوع چرا اینگونه مطرح شده و اصل موضوع که شکایت اعضای خانواده های ترور شدگان سبب تشکیل این دادگاه تاریخی شده ، به فراموشی سپرده میشود؟!

در نوشته این فرد حقیقی و به احتمال زیادتر کسی که این نوشته را ندیده – و چنانچه عادت مالوف فرقه رجوی است – تنها از نام و امضای او سوء استفاده شده در تحلیل علت برپایی این دادگاه مینویسد که حکومت میخواسته درمقابل مجاهدین رجوی که یگانه آلترناتیو موجود است! آلترناتیو های دیگری بسازد و قیام ( قیام موهوم مردم) را از مسیر اصلی اش خارج کند و چون موفق بدین کار نشده، این دادگاه را ترتیب داده تا بتواند ضربات پی درپی کانون های شورشی را از خود دور نماید.

اما کار کانون های شورشی اگر همان پرتاب مواد آتش زا به اماکن عمومی و تخریب آنجاها باشد ، این اعمال جزو کارهای تروریستی و تخریب به شمار می آید و مجاهدین که اینهمه هزینه و وقت صرف کردند که خود را ازاین اتهام مبرا سازند ، عملا بر تروریست بودن خود صحه میگذارند و این نشانه افلاس و درماندگی آنهاست!

در قسمت دیگری از متن منتسب به این فرد، حقیقت مبتنی بر زندانی بودن افراد در اشرف 3 به سخره گرفته شده است.

شما هر چه بگویید و هر استدلالی که بیاورید مگر می شود حقیقت را کتمان کرد. این تعداد افرادی که در کمپ شما زندانی هستند و هیچ دسترسی آزادی به دنیای بیرون ندارند گواه عینی این حقیقت هستند.

آیا شما حق و امکان ارتباط با دنیای خارج را در چهارچوب اشرف 3 دارید؟

مثلا میتوانید با اعضای خانواده، دوستان و آشنایان خود ارتباط برقرار کرده و با آنها به گفتگوی حضوری، تلفنی یا کتبی بنشینید و یا مثلا با مطبوعات و رسانه ها ارتباط برقرار کرده و نظریات خود را با آنها در میان بگذارید؟

حق سئوال کردن و انتقاد از رهبران خود را دارید؟ میتوانید درمورد مسائل شخصی وانسانی خود تصمیمات عاقلانه و دلخواه خود را بگیرید و مثلا تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند و فرزندانی بشوید؟

مسلم است که جواب تمام این سئوال ها منفی است و از این رو زندگی در دخمه هایی در گوشه ای از اروپا را نمیتوانید به رخ ما بکشید و نمیتوانید ادعا کنید که شرط لازم وکافی آزاد زیستن، اقامت درمحلی محصور و در کنجی از اروپاست.

ضمنا اینهمه ننگ و نفرین را نثار خانواده های خود نکنید که اعتقاد دارند که سران جنایتکار شما به خاطر دست زدن به وسیع ترین تروریزم تاریخ ایران و نابودی زندگی هزاران نفر از امثال شما ها وتبدیل کردنتان به ستون پنجم دشمن خارجی ، مستحق محاکمه و مجازات هستند!

رضا اکبری نسب
عضو خانواده های قربانیان رجوی

خروج از نسخه موبایل