متن منتسب به سمیع ناظری نوشته او نیست

حاضرم به آلبانی بروم تا "سمیع" را از آن جهنم نجات دهم

احمد ناظری، برادر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی گفت: متن منتسب به برادرم با مضمون توهین به خانواده‌ها، مطمئن هستم که نوشته دلخواه برادرم سمیع نیست و خود سازمان کثیف رجوی این متن را نوشته است.

برادر سمیع ناظری درباره متن اخیر منتشر شده در سایت های فرقه رجوی، با مضمون توهین به خانواده اظهار کرد: برادر من آن قدر سواد ندارد که بتواند از این کلمات قلنبه و سلنبه استفاده کند، او خیلی خانواده خودش را دوست دارد و هیچ موقع به پدر، مادر و خانواده خود بی احترامی نمی‌کند.

برادر چشم انتظار ناظری ضمن لعن فرستادن به رجوی تصریح کرد: من مطمئن هستم که حتی برادرم از این نوشته که سازمان به نام او نوشته نیز خبر ندارد.

وی با اشاره به این که بارها با هزینه شخصی خود به مقر اشرف در عراق رفته تا بتواند خبری از برادرش سمیع به خانواده بیاورد، گفت: متاسفانه هر بار که به عراق رفتم عوامل رجوی اجازه یک دیدار چند دقیقه ای به ما ندادند و من نتوانستم خبر خوشی از برادرم به پدر و مادرم و خانواده بیاورم و شرمنده آنها شدم.

برادر سمیع ناظری در پایان گفت: اگر امکان رفتن به آلبانی را داشته باشم حاضرم بروم تا بتوانم برادرم را از آن جهنم نجات دهم.

 

خروج از نسخه موبایل