علت مرگ زهرا رجبی در ترکیه چه بود؟

بخاطر دارم اول اسفند 1374 مقارن با عید سعید فطر بود و مسعود رجوی در یکی از سالن های نشست پایگاه مرکزی در بغداد جلسه ای برگزار کرد که تعداد محدودی از مسئولین و فرماندهان در آن شرکت داشتند.

تقریبا میانه جلسه بود که یادداشتی به مسعود رجوی رسید که با خواندنش مضطرب از جا بلند شد و مات و مبهوت به جمع نگاه کرد و چندی بعد اندر خصایل زهرا رجبی اراجیف بافت که در ترکیه به قتل رسیده است.

فرقه تروریستی رجوی هر ساله برایش یاد بود میگیرد و مطلب تکراری انحراف کننده می نویسد تا اذهان به سمتی برود که مطلوب شان است تا علت قتل و چرایی و اصل ماموریت زهرا رجبی در ترکیه که به اتفاق علی مرادی به طرز مشکوکی به قتل رسیده بودند، همچنان در هاله ای از ابهام بماند!

نکته قابل توجه و تامل اینست که در مطلبی که به همین مناسبت در سایت فرقه درج شده است، ماموریت زهرا رجبی در اعزام ازعراق به ترکیه برای رسیدگی به وضعیت ناگوار پناهندگان ایرانی در ترکیه قید شده است!

جل الخالق! تویی که دستانت به خون 17 هزار از مردمان کشورم از اقشار مختلف آلوده است و تویی که در جریان انتفاضه عراق بالغ ب ر25 هزار نفر از شیعیان و اکراد عراق را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسانده ای و تویی که حتی به اعضای ناراضی تشکیلات و دستگاه سرکوب خود رحم و مروت نداشتی و به زندان و شکنجه متوسل می شدی و ته خط تحویل صدام حسین میدادی تا در وحشتناک ترین زندان ابوغریب بقول خودت ادب شوند، حال چگونه است که زهرا رجبی ازعوامل سرکوب تشکیلاتت که تمام قد مطیع شما بود را به ترکیه فرستادی تا به امور ناگوار پناهندگان ایرانی رسیدگی کند؟!

ادعای رجویها دروغی بیش نبوده و نیست و علت اصلی ماموریت زهرا رجبی به ترکیه عضوگیری پناهندگان بلاتکلیف بود که با وعده و وعید اعزام به اروپا و دوز و کلک به عراق می کشاند و بدین صورت با تغییر مسیر زندگی پناهندگان نگون بخت آنها را طعمه تشکیلات تروریستی می کرد.

علی پوراحمد

خروج از نسخه موبایل