حمایت اعضای جدا شده زنجانی از اقدامات حقوقی علیه سران فرقه مجاهدین خلق

اعضای جدا شده استان زنجان به دعوت انجمن نجات گرد هم آمدند و آخرین وضعیت فرقه مجاهدین خلق و اعضای گرفتار و مرتبط با این فرقه را مورد گفتگو و بررسی قرار دادند. تحولات اخیر در پی برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 تن از سرکردگان فرقه ترروریستی مجاهدین خلق موضوع اصلی بحث نشست اعضای حاضر در جلسه بود که متفقا از اقدامات به عمل آمده حقوقی علیه سران فرقه حمایت همه جانبه به عمل آمد.

طی این نشست اعضای جداشده به برگزاری دادگاه اسفند ماه سال 1399 در خصوص شکایت جداشدگان علیه سران فرقه استناد کردند و با جدیت اعلام آمادگی کردند که برای تحقق خواسته آسیب دیدگان از خشونت فرقه رجوی بی وقفه به پیگیریهای حقوقی تا رسیدن به اهداف نهایی، در کنار سایر اعضای جدا شده و خانواده های چشم انتظار ادامه خواهند داد.

اعضا جدا شده زنجان
خروج از نسخه موبایل