حق شخصی برای تماس با اعضای خانواده

ترجمه نوشته ای از میرلیندا ژاری (انصاریان)

چقدر زیباست که زندگی را با “شور، عشق، وقار و شخصیت زیبا” سپری کنیم!
ما در قرن 21 زندگی می کنیم. ما می خواهیم “واقعیت” جدیدی از روح همکاری، صلح و رفاه را توسعه دهیم و با آن سازگار شویم!
ما جوان هستیم و می خواهیم زندگی کنیم.
به بهترین شکل ممکن، به بهترین شکل ممکن، به بهترین شکل ممکن، به درستی و راستی!
راه “بالا و مستقیم” این است که اول خودت را بفهمی!
برای شناختن خود، برای درک خود و به نمایش گذاشتن خود به شکلی “با عزت”!
درست است که ما به عنوان “انسان” باید به بهترین شکل ممکن زندگی کنیم تا خودمان را تأمین نمائیم!
ولی عوامل زیادی بر شکل گیری و آموزش ما تأثیر می گذارد:
1- ژن هایی که در فرمول اصلی DNA ما هست!
2- جامعه ای که شرایط ناعادلانه و نابرابر را برای توسعه به ما تحمیل می کند، اما ما هستیم که برای رشد “شخصیت” خود باید “احترام” کسب کنیم!
3 – والدین – اولین شکل توسعه مفهوم “انسان”!
4 – احترام به خود و فرهنگ های دیگر!
کارل مارکس در اولین اثر خود “سرمایه” و در اثر دوم خود “عزت و کرامت انسان” از جمله در مقدمه می گوید:
ایده مهم این است که “فرد” چگونه باید در رابطه با جامعه به خود احترام بگذارد!
پس «فرد» باید مثال شخصی خود را بیاورد، قبل از اینکه این «فرد» مثال های دیگری بخواهد!
اول از همه، «فرد» باید به دنبال «کامل کردن» خود باشد و کاملاً متوجه باشد که:
آرمان ها و ایدئولوژی “تغییر سیستم” او برای داشتن جامعه ای دموکراتیک، آزاد، صلح آمیز، مرفه، و
ارجمند در کار خود است.
شرف و اصول آن علیه خود در بند آن آمده است:
“برای شکل دادن به هویت خود، ابتدا باید “منشا” خود را بدانید و درک کنید که از کجا آمده اید!
برای تعیین ارزش‌ها و اصول خود، رشد و کمک به خانواده و جامعه با شکل‌گیری احساس “شفقت” و محبت نسبت به “والدین”ی که شما را تربیت کرده‌اند!
ایده آل خانواده، پیدایش “پایه” در برابر ایده آل ملت است!
” گزارش عالی” که زیباترین حس دنیا را به ما می دهد!
در “سازمان مجاهدین خلق”
بر اساس فرهنگ باستانی شکل گرفته است، چرا با اصول قوی و آرمان های تاریخی حق مبارزه می شود؟
در “سازمان مجاهدین خلق”.
قطعا باید به آن احترام گذاشت
1- آزادی احترام به خود!
2- آزادی بیان!
3- آزادی اندیشه!
4- آزادی تماس با اعضای خانواده!
زیرا بر اساس این “آزادی”
شما موفق می شوید ایده آل های خود را شکل دهید
به عنوان یک انسان “خردمند”!
آزادی تماس با اعضای خانواده
خانواده به خودی خود “حمایت عاطفی” اصلی را برای مبارزه به شما می دهد
سپس برای “آرمان ملت”!
تعریف “پیدایش خانواده” نیز “اصول اساسی اصلی” را تعریف می کند.
که آرمان بر “ملت” بر روی آن “شکل می گیرد!”
این اصل، اساسی و مهم است
در سازمان مجاهدین خلق، در”هسته وجودی” خود، موارد زیر را باید بگنجاند و به آن احترام بگذارد
رعایت اصل داشتن حق ارتباط
“اجازه تماس با اعضای خانواده”
ما نیز موفق به کسب احترام شده ایم
احترام به خودمان و همچنین احترام به:

1- آرمان یک ملت ماندگار!
2- آرمان یک ملت عادل!
3- آرمان یک ملت مستقل!
4- آرمان ملت آزاد و دموکراتیک ایران!
با افتخار و احترام، میرلیندا ژاری!

خروج از نسخه موبایل