نامه به نازنین برادرم محمد علی آقا جانی سیگارودی

ابراهیم جان سلام خوبی برادرم . ما همگی خوب هستیم. زمستان امسال را با بارش برف سنگین به فال نیک گرفتیم چرا که نعمتی است از طرف پروردگار و جایش را به بهاری زیبا و سبز و دلنشین می دهد.

محمد علی جان راستی زمستان تو و ما و این دوری کی به پایان خواهد رسید؟ چه زمانی پایان اسارت طولانی تو به پایان خواهد رسید تا بتوانی به دنیای آزاد ورود کنی و طعم شیرین زندگی وعشق به خانواده را بچشی.

محمد علی جان واقعا دلتنگت هستیم و کمترزمانی است که به هربهانه ای به یادت نباشیم واشک نریزیم.

ازتو تمنا دارم کمی فکر کنی وبه خودت بیایی که چرا و چگونه گرفتارتشکیلات سازمان رجوی شدی وتاکنون چه عواقبی برایت داشته است. من میدانم وتوهم میدانی که برای دفاع ازکشورت به خدمت مقدس سربازی رفته بودی وبه اسارت درآمدی.
ما هر دو می دانیم که عضویت درسازمان رجوی اصلا انتخاب تونبوده است بلکه دراثردوزودغل وفریب وسپس مغزشویی سران سازمان رجوی بود که تووامثال تو را به عبارتی دقق تر به گروگان گرفتند.

برادرجان ونازنینم هرچند پدرومادر عمرشان را به شما دادند وبه آرزویشان نرسیدند تا تو را ببینند و درآغوش بگیرند حداقل به خاطرشادی روح آنان ؛ با جدایی وآمدنت به دنیای آزاد ما را خوشحال کن که اطمینان دارم دراین گذارخوش یمن خودت هم خوشحال وعاقبت بخیرخواهی شد.

گفتنی زیاد است محمد علی جان و دلم میخواهد درآغوشت بگیرم و یک دل سیربا تو درد دل کنم وخنده وشادی وگریه را با هم داشته باشیم تا اینکه به آرامش برسیم
منتظرتماست هستم

قربانت برادرت – ابراهیم آقا جانی سیگارودی
شماره تماس من : 09358777294

خروج از نسخه موبایل