کودک سربازانی که در فرقه مجاهدین از بین رفتند

مریم قیطانی و غلامرضا یارسه نیا 2 کودک سرباز در فرقه مجاهدین بودند که هنوز به سن 15 سال نرسیده بودند (فرقه مجاهدین به دروغ سن آنان را 15 سال درج کرده است) و توسط فرقه مجاهدین جذب و اغفال و راهی صحنه های درگیری شدند. هر 2 نفر کشته شدند و فرقه مجاهدین عکس آنان را در اسناد منتشر شده خود، در کتب و سایتهای تابعه متعدداً منتشر کرده است.

بر اساس قوانین بین المللی استفاده از کودکان در درگیری های نظامی نه تنها امری مطرود است بلکه جنایت جنگی محسوب می گردد.

پیمان‌نامه حقوق کودک اعلام می‌کند که گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در جنگ استفاده کنند. همچنین «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ» از طرفین درگیری‌ها می‌خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع است. همچنین این پروتکل اختیاری از حکومت‌ها می‌خواهد که کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند و از نام‌نویسی آن‌ها برای شرکت در درگیری‌های نظامی خودداری شود و حکومت‌ها برای بازگشت آرامش جسمانی و روانی کودکان تلاش کنند.

همچنین در اساسنامه رم از دیوان بین‌المللی کیفری تصویب شده است، سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر ۱۵ سال برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع و یک جرم جنگی محسوب می‌شود.

علیهذا، فرقه مجاهدین به استناد اسناد منتشر شده در سایت ها و کتابهایشان که نوعاً اقرار درنظر گرفته می‌شود، قابل پیگرد کیفری بین المللی می باشند.

مهرداد تقی پور

خروج از نسخه موبایل