پیام مراد بخش بلوچ از دشتیاری برای برادرش آدم بلوچ در کمپ آلبانی

حال همه ما خوب است

مرادبخش بلوچ ، برادر  آدم بلوچ یکی از اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق است. آدم بلوچ همچون سایر افراد گرفتار در فرقه اجازه هیچ گونه ارتباطی با خانواده و محیط بیرون از تشکیلات را ندارد.

فرقه رجوی با ایزوله کردن افراد و از طرف دیگر القای مفاهیم آن طور که خود می خواهند و جلوه دادن جریانات آن گونه که در جهت منافع گروه شان است آنها را کنترل و استثمار کرده و می کنند.

مرادبخش بلوچ که ساکن روستای دشتیاری است، با توجه به انتشار اخبار کذب و نگران کننده از وضعیت سیل در منطقه دشتیاری که دائماً در رسانه های فرقه رجوی منتشر می شود برای رفع نگرانی برادرش که در فرقه است پیامی را آماده کرد و خواست که در سایت نجات درج شود.  قطعاً فرقه آدم بلوچ را نسبت به وضعیت  خانواده اش نگران کرده است.مرادبخش بلوچ حقایق سیل در دشتیاری را بیان و از سلامتی خانواده به آدم بلوچ اطلاع داد.

فرقه کما فی السابق با انتشار اکاذیب احمقانه مدعی است مردم در سیل گرفتارند دائماً در حال کشته دادن هستند و هیچ ارگانی به کمک سیل زدگان نرفته است.

خروج از نسخه موبایل