دیدار علی قزل قارش رها یافته از فرقه رجوی با مسئول انجمن نجات گلستان

علی قزل قارش یکی از افرادی ست که در سال 1379 بدنبال کاریابی برای زندگی بهتر به کشور ترکیه رهسپار شد ولی متاسفانه این عزیمت منتهی به 12 سال اسارت در سازمان آدم ربای مجاهدین خلق شد. بقول خود آقای قزل قارش جوانی و بهترین لحظات زندگی او در سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق برای هیچ و پوچ به هدر رفت .

علی قزل قارش با شنیدن اخبار مربوط به دادگاههای سران سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق در کشورمان، همانند دیگر رها یافتگان گلستانی برای شکایت از سران فرقه منحوس رجوی به دفتر انجمن نجات آمده بود تا از خیانت ها و جنایت های سران این سازمان ضد بشری افشاگری نماید و از رنج هایی که در این فرقه مفلوک متحمل شده بود شکایت نماید .

آقای قزل قارش ابتدا در مورد چگونگی گرفتار شدنش توسط آدم رباهای فرقه منحوس رجوی در ترکیه که او را مورد ربایش قرار دادند توضیحاتی داد و سپس از شکنجه های روحی و روانی پس از درخواست جدایی گفت.

او در ادامه توضیحاتی در رابطه با رفتار سران مفلوک فرقه رجوی در مورد او و افرادی که اغفال شده بودند، داد. که آنها را به کارهای اجباری و بیگاری در گرمای طاقت فرسای عراق وادار می کردند و با کوچکترین اعتراض آنها را مورد توهین و تهمت قرار میدادند و شخصیت آنها را خرد می کردند.

در حین گفتگو با عضو سابق فرقه رجوی و تعریف سختی ها و رنج هایی که او در داخل پادگان نظامی اشرف از سوی سران مجاهدین متحمل شده بود، متوجه شدم که وی بشدت برخی قسمتهای دست و آرنج خود را میخاراند و حالت عصبی پیدا میکند که از ایشان دلیل این حرکتش را سئوال کردم. او گفت سختی ها و رنج های سران منسوخ فرقه رجوی اونقدر در روح و روانم تاثیر گذاشته که وقتی بیاد اون همه ظلم های آنها در حق خودم میافتم، حالت عصبی پیدا میکنم و دستانم و برخی قسمتهای بدنم به خارش میافتد. به پزشک مراجعه کردم اما نتوانست معالجه نماید و گفت فقط باید بر روی اعصابت تمرکز کنی که متاسفانه با یادآوری روزهای سختی که در داخل فرقه رجوی بر من گذشت دوباره این زخم ها سر باز میکند و ناخودآگاه به چنین وضعی دچار میشوم .

علی قزل قارش

من ایشان را به آرامش دعوت کردم و برای جلوگیری از ناراحتی او مصاحبه خودم را به اتمام رساندم و با خودم فکر کردم که این سازمان ضد بشری و یا بهتر بگویم فرقه مخرب و سران ظالم و از خدا بیخبرش چگونه با انسانها برخورد کرده اند و آنها را مورد آزار و اذیت خود قرار داده اند که فرد بعد از گذشت حدود 12 سال هنوز نتوانسته جنایت های سران سازمان ضد بشری مجاهدین خلق را فراموش کند و به آرامش برسد .

محمد آتابای

خروج از نسخه موبایل