پیام نوروزی خانواده های کرمانشاهی به عزیزانشان در کمپ آلبانی مجاهدین خلق

خانواده های کرمانشاهی عضو انجمن نجات که هر کدام عزیزی را در اسارات تشکیلات تشکیلات مجاهدین خلق دارند، در پیامی هلول سال 1403 و عید باستانی نوروز را پیشاپیش به عزیزان شان تبریک گفتند.
در این پیام آمده است:

عزیزان
فرزندان ، پدران ومادران! شما که سال های سال است در فرقه ی بسته ایزوله رجوی به سر می برید. بدانید که ما هیچ گاه شما را از یاد نبریده ایم و هیچ گاه در مبارزه برای آزادی شما دست از تلاش برنمی داریم. شما همیشه در قلب ما و در ذهن ما جا دارید.
ما خانواده های شما مادران جگرسوخته، پدران چشم به راه و خواهران وبرادران دلتنگ شما هستیم وافراد وخویشاوندانتان که امسال هم پیشاپیش سال نو وفرارسیدن عید باستانی نوروز را به شما شادباش می گوییم.
عزیزان ، ما برای شما صحت وسلامتی ورهایی وآزادی را طلب داریم وهرساله سرسفره هفت سین دعای تحویل سال را با یاد شما زمزمه می کنیم. هر سال یا مقلب القلوب را برای رهایی روح و جسمتان می خوانیم و با این نیت که قلب هایتان از اسارت و بندگی رهایی یابد وهرچه زودتر به دنیای آزاد و رها پا بگذارید.

ما در هر لحظه و هر جا، در تمام دور همی ها ، در تمام لحظات شاد خانوادگی و حتی لحظات غمگین به یادتان هستیم و جای خالی تان را به شدت احساس می کنیم.
می دانیم که چهار دهه است رجوی ها به شما وعده سرخرمن می دهند. می دانیم که آنجا، دور از خانواده و وطن عید آنچنان طعم خوشی ندارد. دعا می کنیم و تلاش می کنیم که فرقه رجوی به نقطه پایانش برسد و شما طعم زندگی آزاد و شیرین را به زودی بچشید.
می دانیم که سران فرقه به شما القا کرده اند که تماس با خانواده ضد ارزش ومرزسرخ وخیانت است و ما از این بدعت وفتوای عجیب وغریب مات ومبهوت شده ایم.

پیشاپیش سال جدید 1403 را به شما تبریک می گوییم و ازشما تقاضا داریم به خانواده هایتان فکر کنید وانشاالله عید بعدی در دنیای آزاد وکنار عزیزانتان باشید و رها یافته از غل و زنجیر تشکیلات دروغین رجوی.

خروج از نسخه موبایل