تبلیغات بی اعتبار فرقه رجوی به مناسبت چهارشنبه سوری

فرقه رجوی بعد از این که از انتخابات ایران طرفی نبسته و دستاوردی نداشت، علیرغم جار و جنجال تبلیغاتی و سر و صدایی که در سیمای دروغین خود راه انداخت، شکست خورده و با صورت سرخ شده دوباره با آهنگ جدید سر در آورد و ساز جدیدی را کوک کرد. از روز بعد از انتخابات به دنبال جوسازی و متشنج کردن روز چهارشنبه سوری دارند تمام قوا تلاش می کنند به نوعی شکست انتخابات را جبران نمایند اما مثل همیشه پیشاپیش روشن است باز هم نتیجه ای برایشان نداشته و در نهایت باز هم برای هزارمین بار بور خواهند شد.

چرا در ایران کسی از فراخوان های سازمان استقبال نمی کند؟ علت یک چیز بیش نیست. سازمان مجاهدین خلق در بین مردم ایران جایگاهی ندارد و از بد نامترین گروههای شناخته شده است. جنایت هایی که رجوی در حق مردم ایران روا داشت یکی، دو تا نیست. قتل عام مردم بی گناه، مردان و زنان و کودکانی که بدون هیچگونه پیشینه سیاسی قربانی ترورهای فرقه رجوی شده اند و … بالاخص همکاری با صدام حسین یکی از جنایت هایی که برای همه مردم ایران شناخته شده است .

رهبری سازمان تلاش می کند تا با هر ترفندی از آنجایی که در بن بست می باشد آن کشتی به گل نشسته را با فراخوان هایی به مناسبت چهارشنبه سوری و جشن باستانی به نفع خود مصادره کند ، دعوت به آشوب و براندازی، شعار همیشگی سازمان است و همواره تکرار می کند. اما آنچه عیان است این است این جریان در بین مردم جایگاهی ندارد . واقعیت این است روزگار بزن و در رو سازمان خیلی سال است که به سر رسیده است. وقتی از عراق به آلبانی جابجا شدند استراتژی به گل نشسته سازمان هم متلاشی گردید. در همان دوران هم اگر حرکت های ایضایی از جانب سازمان در داخل صورت می گرفت در نهایت با شکست روبرو می گردید. مغزهای زنگ زده رهبری این سازمان هنوز نتوانسته مردم ایران را بشناسد. از شعارها و تبلیغات مجاهدین می شود فهمید که اوضاع اشرف 3 به لحاظ داخلی خیلی بهم ریخته است. خط رهبری سازمان این است که با این شعارهای پوچ و توخالی به زعم ذهن معلوم الحالش به نیروهای خویش امید کاذب دهد تا بلکه آنها را همچنان در اشرف 3 محبوس نگه دارد! رجوی آرزو به دل مانده است تا بتواند یک حرکت اجتماعی را در ایران به اسم خودش سازماندهی کند. تا حالا هر چه زور زده است حتی به تعداد انگشتان دست هم نتوانسته تعدادی را به خیابان بیاورد .

اما در آیین چهارشنبه سوری مردم این آیین کهن را پاس می دارند و این سنت دیرینه را هر سال بهتر از سال گذشته برگزار می کنند. بیچاره رجوی هر ترقه ای که به مناسبت روز چهارشنبه سوری منفجر می شود از سر پیسی به حساب خودش می گذارد در حالی که به طور واقعی در داخل ایران از این خبرها نیست. باید بگویم در عالم واقع ربطی به رجوی ندارد. آنها با نگاه تنگ نظرانه به دنبال بهره برداری سیاسی از جشن پایان سال هستند. در حقیقت مردم ایران این سنت باستانی را هر سال جشن می گیرند. چهارشنبه سوری از دوران باستان برای ایرانیان محملی برای دور یکدیگر جمع شدن و بهانه ای برای بازدید بوده است، هدف مردم غیر از این نیست. اما سازمان مجاهدین خلق به دنبال فرصتی برای بازی های سیاسی است. اما از نظر تاریخی مراسم چهارشنبه سوری هیچگاه جایگاهی برای بازی های سیاسی نبوده است. مردم صرفا با دیدگاه تفریح و سرگرمی و تخلیه هیجانات به آن نگاه می کنند. اما رجوی از موضع ضعف به دنبال بهانه قرار دادن جشن ها می خواهد خودش را نشان دهد و بر پایه فرصت طلبی می خواهد از هر آب گل آلودی ماهی بگیرد. مردم ایران طبق هر سال جشن چهارشنبه سوری را برگزار می کنند. باند رجوی در این میان مطابق معمول از سر استیصال حرف های تکراری را خواهند زد و این بیانات برای ما هیچ معنایی ندارد…

محمد رضا گلی

خروج از نسخه موبایل