دیدار مسئول انجمن نجات گلستان با خانواده فرشته محمدی زاده

در روزهای پایانی سال 1402 برای دیدار با برادر فرشته محمدی زاده رفتم تا از وضعیت و احوال پدر خانواده که مریض احوال بود، جویا شوم.

فرشته محمدی زاده، بیش از چهار دهه است که در مناسبات فرقه گرای رجوی گرفتار است و هیچ ارتباطی با خانواده ندارد. علاوه بر خود فرشته دختر نوجوانش آلان محمدی هم قربانی تشکیلات جهنمی فرقه شد. آلان دختر فرشته ، در داخل پادگان اشرف بخاطر فشارهای روانی بسیار زیاد سران فرقه رجوی، در حالی که نوجوانی بیش نبود و سن و سالی نداشت، دست به خودکشی زد.

برادر فرشته محمدی زاده در مورد وضعیت پدر خانواده، حاج مهدی گفت: دیگر توانی برایش نمانده و حتی در این روزها اسامی ما را نیز فراموش کرده و این دقیقا بخاطر ناراحتی و مسائلی بود که فرقه رجوی بوجود آورد. گرفتار شدن فرشته به دروغ ها و نیرنگ های سران سازمان ضد انسانی مجاهدین و همچنین خودکشی آلان . او تمام این مدت ناراحتی خود را در درون خود میریخت و بالاخره همین ناراحتی ها او را از پا انداخت. ولی امروز دیگر فرشته نیست که بخواهد دست او را بگیرد و یا از او تیمارداری کند.

آقای محمدی زاده گفت که به هر صورت از وضعیت فرشته و دیگر اعضای گرفتار در فرقه مطلعند و در جهت رهایی او تلاش می کنند.

 

خروج از نسخه موبایل