پیام تبریک نوروزی برادر فرشته محمدی زاده اسیر در کمپ آلبانی

فرشته جان، خواهر عزیزم، دختر نازنینت بخاطر قوانین هیچ و پوچ سران فرقه رجوی از دست رفت و خودت نیز چندین سال گرفتار افکار منسوخ سران ضد انسانی مجاهدین خلق شده ای. ولی تمام همسن و سال های تو دارای زندگی و فرزندانی هستند که آنها نیز ازدواج کرده و اکنون دوستان تو دارای نوه هستند.

من از تو میخواهم در این ایام تحویل سال جدید برای زندگی جدید که همراه با آزادی واقعی باشد و نه آزادی دروغینی که بیش از چهل سال به تو وعده دادند فکر کنی و برای لحظاتی به خودت بیایی و به حاج مهدی و مادرمان فکر کنی.

من فرا رسیدن سال جدید را به تو تبریک می گویم و امیدوارم که سال جدید همراه با رهایی تو از این فرقه گمراه باشد.

خروج از نسخه موبایل