بعد از انتخابات، چهارشنبه سوری و نوروز جدیدترین نوع سرکاری رهبری مجاهدین

اکنون بیش از ۴۵ سال است که رهبران فاسد و بدنام مجاهدین بارها وعده سقوط جمهوری اسلامی ایران را به حامیان و اعضای خود داده اند. از وعده سرنگونی نظام در عرض ۶ ماه در سال ۱۳۶۰ تا تصرف تهران در عرض ۴۸ ساعت در سال ۱۳۶۷ و تا وعده های سرنگونی در سالهای دیگر!

تا رسیدیم به سقوط صدام و روند اخراج فرقه تروریستی مجاهدین از خاک عراق که در سال ۱۳۹۲ محقق گردید و همه اعضای این فرقه از لیبرتی به کشور آلبانی انتقال و در اردوگاه مانز در حومه تیرانا اسکان داده شدند.

بدین ترتیب از همان نوروز سال ۱۳۹۲ فریبکاری های مریم رجوی آغاز گردید و شعار”امسال سال سرنگونی” را بر سر سفره هفت سین مجاهدین آورد و سالها با این شعار اعضای نگونبخت را بر سر کار گذاشت.

گویی این پیر خرفت، با تکرار شعار “امسال سال سرنگونی” در نوروز هر سال جدید یادش می رفت که در سال های قبل نیز همان شعار را داده است و هر بار با بازگشت به تنظیمات کارخانه،همان وعده وعیدهای قبلی خود را تکرار می کرد.

الان هم چند سالی است بعد از رسوایی”شعار امسال سال سرنگونی”، از سر ناچاری آویزان چهارشنبه سوری و نوروز مردم ایران شده است تا با سرهم کردن پیروزی های واهی، حقیقت تلخ وعده های دروغین دهه های گذشته را سرپوش بگذارد.

اما مضحک ترین و خنده دارترین بخش این نمایشنامه، پیام تبریک و آفرین، منتسب به مسعود رجوی در ۲۳ اسفند خطاب به”کانون های شورشی” برای کسب پیروزی در چهارشنبه سوری امسال که صرفا برای رهبران نادان مجاهدین قابل رؤیت است بوده است. تبریکی که اوج افلاس و درماندگی وی را نشان می دهد.

اما کار به همین جا ختم نشد، وی در ادامه پیام خود و برای باورپذیر نمودن آن، خطاب به”کانون های شورشی” می گوید: بدنبال پیروزی در”کارزار انتخابات و کارزار چهارشنبه سوری”،اکنون باید به بدنبال پیروزی در”کارزار نوروزی برخیزند”!

بدین ترتیب ته استراتژی “سرنگونی” رجوی ، رونمایی از جدیدترین نوع سرکاری اعضای نگوبخت مجاهدین در اردوگاه مانز آلبانی توسط رهبران فاسد و بدنام مجاهدین است.

حال این سوال مطرح می شود:  آیا کسی ابله تر ، خرفت تر و درمانده تر از رهبران مجاهدین در جایی سراغ دارد که این شکلی خود را مضحکه عام و خاص کنند؟

نویسنده : علی صدر

خروج از نسخه موبایل