پیام نوروزی فرزندان علی سپاه امیری گرفتار در فرقه رجوی

پدرجان سلام

پیشاپیش سال نو و عید باستانی نوروز را به شما تبریک می گوییم و برایت آرزوی صحت وسلامتی داریم .

پدر جان ما دخترانت نوشین و ندا و پسرت افشین خیلی دلمان می خواست امسال عید نوروز و سال نو را با شما در کنار سفره هفت سین در زادگاهمان درکرمانشاه و دورهم جمع می شدیم وچقدردوست داشتیم و امیدوار بودیم که در این سال شما را رها و آزاد و آن طوری که خودت دوست داشتی سال نو را در کنار فرزندانت جشن می گرفتی اما نشد . ولی ما از شما خواهش داریم در لحظه ورود به سال جدید کاری کن که به این انتظار طولانی و طاقت فرسا برای ما پایان دهی.

به امید سالی خوب و سلامتی برایت و آرزوی توفیق و رهایی برایت در سال جدید.

فرزندانت – افشین ، نوشین و ندا

خروج از نسخه موبایل