دیدار اعضای انجمن نجات زنجان با خانواده علی مدد صادقی

در روزهای نخست سال 1403، اعضای انجمن نجات زنجان با خانواده علی مدد صادقی دیدار کردند.

خانواده صادقی چهار دهه است در تشکیلات مجاهدین خلق گرفتار است. او هم اکنون در کمپ آلبانی مجاهدین خلق در شهر مانزا به سر می برد. رد تمام این سالها خانواده صادقی هیچ دسترسی به او نداشته اند. سران مجاهدین خلق هرگونه ارتباط بین اعضا با خانواده و محیط بیرون را ممنوع کرده است.

در این دیدار نوروزی ضمن تبریک سال جدید، آخرین وضعیت فرقه در آلبانی، شرایط اعضا در کمپ مانزا و فعالیت های انجمن نجات آلبانی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

خانواده علی مدد صادقی با توجه به حضور فرقه در کشور آلبانی تأکید داشتند که : در سال نو ایرانی مقامات مسئول کشور آلبانی باید با جدیت نسبت به نقض آشکار و بی پرده حقوق بشر نسبت به اعضایی که به عنوان گروگان ذهنی و جسمی از آنها به مانند برده در سازمان مجاهدین خلق سوء استفاده می شود، اقدامات فوری به عمل آورند. پس از بر ملا شدن واقعیت های درون کمپ مجاهدین توسط جدا شدگان هیچگونه عذری از جانب دولت آلبانی برای ما خانواده ها پذیرفته نیست و موجب تعجب است که در کشوری با ادعای دموکراسی، گروهی عقب افتاده هنوز به برده داری ادامه میدهند.

این خانواده از مسئولین انجمن نجات درخواست کردند که برای شنیده شدن صدای خانواده های چشم انتظار در سال 1403 در کشور آلبانی تمهیداتی جدی فراهم آورند.

خروج از نسخه موبایل