اولین نشست اعضای انجمن نجات مازندران در سال 1403 – قسمت اول

با آغاز سال جدید، تعدادی از اعضای جدا شده از مجاهدین خلق در دفتر انجمن نجات مازندران گرد هم آمدند و با هم دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه نوروزی، اخبار و مسائل جدید حول موضوع فرقه رجوی، افراد گرفتار ، تحولات آلبانی و فعالیت های افراد جدا شده در آن کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. آنها همچنین اهداف پیش روی انجمن و اقدامات مورد نیاز را با هم بررسی کردند.

در ابتدا مسئول انجمن نجات مازندران گزارشی از عملکرد انجمن نجات و وضعیت فرقه رجوی در سال گذشته ارائه کرد.

سال 1402 سال شکست های متعدد برای فرقه بود. تعداد زیادی از اعضا از سازمان کناره گیری و اعلام جدایی کردند. این افراد با پیوستن به دیگر دوستانشان جلوی نقشه های شوم بعدی سازمان را گرفتند. انجمن نجات آلبانی اعلام موجودیت کرد و نقطه اتکایی شد برای افراد جدا شده و اعضایی که قصد جدایی از سازمان را دارند. علاوه بر اینها، ورود پلیس آلبانی به کمپ مجاهدین خلق در مانز آلبانی برای بازرسی و درگیری اعضا با پلیس و فرار مریم رجوی از آن کشور ضربه سهمگین دیگری بود که بر پیکر سازمان مجاهدین خلق وارد آمد. ممنوع بودن ورود و خروج مریم رجوی از کشور آلبانی به خوبی نشان داد که آنها در کشور آلبانی به کارهای کثیفی مانند پولشویی و فعالیت های سایبری حتی علیه دولت آن کشور مشغول هستند. در ضمن وجه دیگری از ماهیت رجوی ها در آلبانی رو شد. آنان که به خاطر رفتار انسان دوستانه کشور آلبانی به آنجا فرستاده شدند باز دست به فعالیت های ضد انسانی زده و علیه خود کشور آلبانی هم اقدام می کردند.

علاوه بر این مریم رجوی در مراسم تحویل سال باز از کلمه سرنگونی عقب نشینی کرد و سال جدید را به نام سال شورش و قیام اعلام کرد یعنی این که خودشان هم اعتراف کردند که فعلا توان سرنگونی مورد ادعای شان را ندارند و اصلاً نمی توانند به آن فکر کنند.

در این باره به نامگذاری سالهای گذشته رجوی ها نیز اشاره شد که هر سال ابتدا با سرنگونی شروع شد و اکنون به شورش و قیام رسیدند و اینکه با چه ابزاری می خواهند برنامه شان را پیش ببرند و یا چرا این بحث را پیش می کشند! مریم رجوی هرگز توضیح نمی دهد البته برای ما ثابت شده که همیشه سران سازمان از توده ها عقب بوده و اکنون فکر می کنند می توانند با شورش و قیام در داخل کشور روی موج آن سوار شده و به اهداف شان برسند.

بعد از صحبت های مسئول انجمن نجات مازندران، دوستان جدا شده در این باره به اظهار نظر پرداختند. ابتدا آقای مجید محمدی عنوان داشت ما در مناسبات سابق اشرف هر ساله شاهد این شامورته بازی رجوی ها در شب عید و موقع تحویل سال بودیم و برایمان حرفهای فعلی مریم رجوی هیچ موضوعیتی ندارد و بیشتر برای سرکار گذاشتن نیروها می باشد .

وی در ادامه عنوان داشت برگزاری دادگاه 104 تن از اعضای جنایت کار سازمان در داخل کشور ضربه بزرگ دیگری بر پیکره فرتوت سازمان مجاهدین می باشد. چون طی این مدت شاهد موضعگیری دیوانه وار سران سازمان مجاهدین خلق در مانز آلبانی بودیم. درستی این اقدامات را باید از موضعگیری سران سازمان مجاهدین فهمید، چون به واقع افسار پاره کرده و فکر می کنند با شانتاژ و بسیج عوامل خود روی جنایاتی که در داخل کشور انجام دادند سرپوش می گذارند.

ادامه دارد …

خروج از نسخه موبایل