پیام احمدعلی ابوالفتحی برای برادرش علی ابوالفتحی در کمپ آلبانی مجاهدین

علی جان سلام .
برادر عزیزم که سالهاست تو را ندیده و چشم انتظار دیدار تو هستم.

مادرمان در غم هجران تو سر بر تربت خاک نهاد و در آخرین لحظات عمر چشم به درب دوخته و با یاد تو دنیا را ترک نمود.

ما هر سال در دعای نوروزی علاوه بر مقلب القلوب و حال خوب که از خدا درخواست داریم دعای برگشت تو و دیدن روی زیبای تو را نیز بر سر سفره هفت سین از خدای بزرگ می خواهیم.

علی جان پسرم مجتبی بعد از چندین سال دارای فرزند شده و جهت سپاس گذاری به مشهد رفته و امید که فرزند او بتواند اولین حرفی را که بگوید ، گفتن عمو علی باشد.

داداش نازنین خودت را نجات بده و از این سازمان لعنتی جدا شو و بیرون بیا تا واقعیت های جهان را ببینی و درک کنی. این دنیا را با همه خوبی هایی که در آن هست ببینی. واقعیت جامعه را و طعم خوش آزادی را با وجودت حس کنی. علی جان ما منتظرت هستیم و این سال را سال رهایی تو نامیده و امید که بتوانی خودت را آزاد کنی و ما راهم شاد نمایی.

برادرت احمد علی ابوالفتحی – لرستان

خروج از نسخه موبایل