دیدار نوروزی اعضای انجمن نجات زنجان با خانواده هوشنگ محمدی

در ادامه دیدار های نورزی، اعضای انجمن نجات زنجان به دیدار خانواده هوشنگ محمدی از خانواده های عضو انجمن نجات رفتند.

در این دیدار، تحولات آلبانی، وضعیت فرقه و همچنین اعضای گرفتار در کمپ مانز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

آقای محمدی از کارشکنی و برخورد های دوگانه مقامات مسئول کشور آلبانی در برخورد با عملکرد ایادی فرقه رجوی در خاک کشور آلبانی انتقاد کرد و اذعان داشت با توجه به اینکه دادگاه علیه 104 تن از سرکوبگران مجاهدین در محاکم ایران در جریان می باشد لذا از نظر اخلاقی و معاهدات بین المللی دولت آلبانی باید به تعهدات خود عمل کند و اجازه ندهد تروریست های رجوی در خاک آلبانی جولان دهند.

در پایان آقای محمدی اطمینان داد تا حصول نتیجه مطلوب در محاکمه سران مجاهدین با کل خانواده در کنار سایر خانواده های چشم به راه و انجمن نجات خواهند بود.

خروج از نسخه موبایل