نامه معصومه و فاطمه گل ریزان به عباس گلریزان در کمپ آلبانی

عباس جان سلام .

خوبی سلامتی اگر از احوالات ما بخواهی حال ما خوب است ما فقط نگران شما هستیم. سال به اتمام رسید و ما انتظار داشتیم تماسی با ما بگیری. صدایت به گوش ما برسد و دل ما را شاد کنی. ولی خبری از شما نشد. مثل هر سال دور سفره هفت سین جمع ما جمع بود فقط برای شما دعا کردیم دعا کردیم. هر چه زودتر خودت را آزاد کنی و به جمع خانواده خود ملحق شوی. قبل از سال تحویل با خودمان می گفتیم چی می شد عباس در کنار ما بود. عباس اگر پیش ما می بود ما دیگر غمی نداشتیم. امیدواریم خداوند دعای ما را بپذیرد

عباس جان در محلی که زندگی می کنیم خیلی تغییر کرده چندین سال نبودی و خبر نداری چه اتفاقات خوبی در محل ما افتاده. زمانی که در کنار ما بودی عجب خاطرات خوبی با هم داشتیم. یادم می آید قبل از اینکه به سربازی اعزام شوی خاطرات خوبی در روستا داشتیم. خیلی دلمان می خواهد باز هم خاطرات را با هم زنده کنیم و در کنار هم زندگی کنیم .

سال خوبی داشته باشی امیدواریم سال جدید سال رهایی شما باشد .
ما همچنان منتظر شما هستیم.

خواهرانت معصومه و فاطمه گل ریزان – استان مرکزی – اراک

خروج از نسخه موبایل