مردیم از شدت پیروزی ها مسعود ذوق زده با خرمنی تبریک

به مناسبت پیروزی های پی در پی در عرصه دادگاه ها ی بین المللی، در صحنه های سیاسی , نظامی , عقیدتی و ترابری و ورزش های دسته جمعی ماند طناب کشی و انفرادی مانند یک قل و دوقل که خواهر مریم مبتکر آن بوده است و تمامی عرصه های مهم جهانی بدین وسیله تشکیل واحد های 24 ساعته عریضه نویسی سازمان مسعود و مریم را به زبانهای انگلیسی و فرانسه برای به زانو دراوردن دادگاههای وابسته به اب قدرتهای جهانی را اعلام می کنیم. ما چنان در جبهه جدید عریضه نویسی به عنوان یک تاکیتک نوین در استراتژی راه حل سوم با رهبری مریم تا آنجا پیش خواهیم رفت که تمامی عریضه نویسان مزدورجلوی کاخ دادگستری در تهران را مجبور به عقب نشینی کنیم. ما ـا آنجا پیش خواهیم رفت که حتی در مورد جریمه های پارکینگ ممنوع و سرعت توسط پلیس فرانسه و انگلیس هم آنها را مجبور به عقب نیشنی کنیم. البته اینها هیچ کدام از این پیروزی ها ممکن نبود مگر رهبری مریم " اشرفیها میگویند «خواهرمریم, با این دادگاه مرکز لشگر را هدف قرار داده." پیام رجوی 28 آذر مریم رها شده(از عقل و آبرو) البته این معاندان و مخالفان از خدا بی خبر و از مراکز جاسوسی سیا و ام. آی 6 و موساد بی اطلاع تو را زیر سوال می برند که آیا خواهر مریم دو دستی این مرکز لشگر را هدف قرار داده یا مانند آفتابه، یک دستی. انشا الله که این منتقدان به زیر تریلی 18 چرخ بروند ؛ الهی جز جیگر بگیرند حیف که فعلا دست خواهر از اسلحه کوتاه است و استخبارا ت الرئیس هم نیست که حق شان را کف دستشان بگذارد. "به همین خاطر صبر کردم تا استیناف خواهی دولت انگلیس از این دادگاه تعیین تکلیف شود " از پیام اخیر رجوی مرده شور شان را ببرد جان آدم بالا می آید تا تکلیف این دادگاه ها و استیناف ها معلوم شد. آدم را بی آبرو می کنند. چند سالی است که منتظر خبر های خوش بودیم که روی خود را بر مشتاقان و مریدان خود بنمائیم ولی نشد. 4 سالی شد ه است و ما همچنان آویزان هستیم همچون حلقه طناب دار صدام. راستی آقای رجوی منظورت از جمله زیر همان دادگا ه های عادلانه شما ست.رجوی در ادامه فرمایش گهر بار شاهانه می فرمایند که: "ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران، که کارزار برای برقراری یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا را رهبری می‌کند، از حمایت گستردهٌ جهانی برخوردار است. " از پیام 28 آذر رجوی " مریم رهائی یادش بخیر چقدر دادگاه های ارتش آزادی بخش خوب بود. سریع دشمنان خلق را از زندگی رها می کرد. یادش بخیر که نه وکیلی بود و نه و نه حق اجازه صحبت به متهم داده می شدو نه استیناف و حتی نوشته ای. به شرافت مریم و به صداقت خودم قسم و بجان نور چشمم جور ج بوش عزیز تنها یک جریان از من و مریم ؛ دمکرات تر و تکثر گرا تر بود که وی هم مظلومانه به دار آویخته شد. منظورم صدام بزرگترین حامی خودمان را می گویم. ولی ای مریم ای کسی که عزرائیل را بیاد می آوری به تمامی پولهای صدام که صرف خرید لباس و جراحی پلاستیک تو شد ه که در پیروزی های پی در پی ما موثر باشد قول خواهیم داد که بعد ازاینکه تکلیف مان معلوم شد انتقام خون آن مظلوم را بگیریم. هر چند آنقدر منتظر از لیست بیرون آمدن شدم که علف زیر پایم در آمد.. ما همیشه پیروزیم و هر کس آنرا باور نکند را با دستهای خودم خفه می کنم تا این پیروزی های بزرگ را نادیده نگیرد.  Arial”>

خروج از نسخه موبایل