تروریستهای مـن یا تــو

ری مک گارون Ray McGovern کارمند سابق سیا CIA در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ARD آلمان عنوان می دارد:” این جمله وقتی مفهوم می گردد که کارن کویاتکفسکی Karn Kwiatkowski عضو سابق پنتاگون در همین برنامه تلویزیونی عنوان می کند:” اگر درحال حاضر می بینید که سایت همبستگی (سایت اصلی مجاهدین خلق) عین شبکه فاکس نیوز بر طبل جنگ علیه ایران می کوبد و بعنوان سخنگوی نئوکانها عمل می نماید اصلا تعجب نکنید چون از جملات فوق که در فوریه 2005 عنوان شده است می توانید به این نتیجه برسید که طی این مدت و در نتیجه پروسه تکاملی! ؛ مجاهدین خلق به چه درجه ای از دشمنی با ایران و ایرانی رسیده اند. تصویر خاخام یهودی با خانم رجوی را ببینید!

با آنچه که از قول اعضای سابق سیا و پنتاگون درباره مجاهدین خواندید و تصاویری که ملاحظه فرمودید و با یاری گرفتن از تجربه چندین ساله ای که نگارنده با مجاهدین دارد ؛ به این نتیجه خواهید رسید که مجاهدین برای رسیدن به اسرائیل قدم برمی دارند و با تاکتیک ماله کشی سعی دارند با ارتباط گیری نرم! با” یهود” به” صهونیسم” برسند!. ظاهرا مجاهدین از پنتاگون و سیا هم قطع امید کرده اند و معتقدند باید به سرچشمه صلح و آزادی یعنی اسرائیل! متصل شوند تا از این طریق سیرآب شده و جایگزینی مطمئن برای صدام پیدا کنند. آلترناتیو صدام را اگر نتوانند در اتاق کار آقای دیک چنی پیدا کنند حتما نمونه مشابه آن در کاخهای تل آویو یافت می شود تا مجددا

داود از تهران

خروج از نسخه موبایل