فایل صوتی مسعود رجوی و فریب هوادارن فریب خورده

این فایل صوتی مسعود رجوی توجه هوادران فریب خورده سازمان مجاهدین رابیشتر به خود جلب میکند

توضیح انجمن ایران سبز در رابطه با فایل صوتی مسعود رجوی

دروغپردازی رجوی تروریست بی شرافت درباره مرجان ملک

هر هوادار سازمان مجاهدین اینجا کلیک کند و صحبتهای آقای رجوی را گوش کند، شاید بر گذشته خود احساس پشیمانی کند و به یک درک جدید و فهم جدید از این سازمان پر(افتخارشان) برسد. قابل توضیخ است که این اولین نمونه از شیره مالیدن بر سر افراد بی خبر و مایه گذاشتن از جان عزیزشان نیست بلکه افراد زیادی که از مسئولان تشکیلات با سابقه بالا از جمله حسین زنده دل و ابوقاسم رضایی و… قبل از مرجان ملک که از اولین تیمهای عملیات باصطلاح راه گشایی در سال 1375 بودند هم مشت رجوی را در سر بزنگاه باز کردند.

رجوی پس از این که متوجه میشود مرجان ملک زنده دستگیر میشود خشمگین میشود و بدترین توهین را به او روا می دارند در حالی که وقتی رجوی فکر می کند او کشته شده است از او یک قهرمان بی بدیل می سازد. آری به جرات میتوان گفت بیش از 99% آنهای که کشته شدند و از راهی که در آن به دام رجوی کشیده شده بودند انسانهای بودند که نمی دانستند ماهیت رجوی چیست بلکه تحت تاثیرات شستشوی مغزی تشکیلات فرقه ای رجوی قرار گرفته بودند.

رجوی در این فایل صوتی کاملا اعتراف می کند که رژیم با مایه گذاری فراوان تلاش کرد که مرجان ملک را در این عملیات زنده دستگیر کند تا مردم را از ماهیت رجوی در فرستاندن این افراد به صحنه های مرگ مطلع کند اما این گفته های رجوی با گفته هایی که برای هواداران خود می گوید، رژیم با هواداران خارج کشوری چنین و چنان می کند کاملا در تضاد است.

این حرفهای رجوی مربوط به زمانی است که تا خرخره از طرف دیکتاتور مرگ زا و خون آشام حمایت همه جانبه میشد و بیهوده بر طبل جنگ می گوبید اما امروز مردم این امکان را پیدا کردند که به عراق بروند و حتی جنازهای فرزندانشان را از پادگان اشرف که در محاصره کامل است طلب کنند که سر انجام آن را بدست خواهند آورد. اینها همه نمونه های است که امروز ثابت میکند رجوی و صدام حسین هیچ وقت دید سیاسی در رابطه با مسایل سیاسی نداشتند بلکه آنچه در ذات این دو دیکتاتور برجسته بود احساسات ماجراجویی، پرورش نفرت، غرور بچه گانه که آنروی سکه تمامیت خواهی و به قول آقای رجوی عشق به ششلول بندی، مایه گذاری از جان و ناموس مردم ایران و… و در افتادن با واقعیت های سرسخت روزگار بود.

طبیعی است که هیچ انسان عاقلی طناب دار را به گردن خود و دیگران نمی اندازد الا اینکه از فهم و درک شرایط عاجز باشد.

انجمن ایران سبز از سایت نگاه نو قدر دانی می کند که چنین اسناد معتبر را بدست میاورد و در اختیار عموم قرار می دهد تا مردم در جریان چنین اتفاقاتی قرار بگیرند.

انجمن ایران سبز

27.02.2008

خروج از نسخه موبایل