نامه آقای سبحانی به خانم سینگلتون و آقای خدابنده

دوستان عزیزم، خانم آن سینگلتون و آقای مسعود خدابنده

دیشب با انبوهی کارهای شخصی و غیر شخصی روبرو بودم. اما بعد از مطالعه اطلاعیه گشتاپوی مجاهدین خلق که با نام شورای ملی!! مقاومت!! صادر شده بود، لازم دیدم در مورد تهاجم ناجوانمردانه رهبری فرقه مجاهدین خلق به شما دوستان عزیز، چند جمله ای را بنویسم. چرا که مسعود جان از نوشته ات خطاب به رهبری فرقه مجاهدین احساس کردم، بسیار آزرده و رنجیده خاطر شده ای. اما باید کمی خونسرد و آرام بود، حتی در مقابل چنین تهاجمات ناجوانمردانه ای. حتما یادت هست که چگونه رهبری فرقه مجاهدین در سالن فیاپ پاریس قصد قتل و کشتن دوستان جداشده را با گله ای از چماقداران تروریست خود داشت. باز یادت هست که مسعود رجوی برای اولین بار به صورت رسمی در اطلاعیه ای به نام خودش دستور مرگ تو و همسرت و من را صادر کرد. اما باز هم باید آرام بود، چرا که مطمئناً با آرامش ما، رهبری فرقه زودتر به پایان خود خواهد رسید.

مسعود عزیز، همانطور که خودت نوشته ای " بنظر می رسد که فشار انحلال قریب الوقوع کمپ اشرف و همچنین احضار و محاکمه رجوی و سایر مسئولین فرقه توسط دادگاههای عراقی به اتهام جرایم جنگی و جنایات ضد بشری نتیجه خودش را داده است، زیرا این پرسش در ذهن مطرح می شود که چگونه فرقه ای که خود را جایگزین چند ماهه آینده رژیم جمهوری اسلامی می داند (که البته دقیقاً 27 سال و دو ماه است که بعد از سی خرداد 1360 این جایگزینی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را هر چند ماه یکبار اعلام می کند) و خود را در کسوت دولت و رئیس جمهور تبلیغ می کند ورود یا عدم ورود تو و همسرت به آمریکا مسئله اصلی و خبر شماره یک رسانه های این فرقه شده است؟ البته پاسخ این پرسش نیز در انبوه فعالیت های تو و همسرت و سایر دوستان عزیز جداشده مستتر می باشد.

شما عزیزان هم خودتان و هم من در سال 1370 در محل استقرار مسعود رجوی در عراق یادمان هست که بیش از هشتاد در صد وقت وی برای یافتن راه های سرکوب اعضای منتقد و ناراضی سازمان مجاهدین صرف می شد، بدون تردید الان نیز چنین هست. بنابراین طبیعی است که از فعالیت های شما عزیزان و سایر دوستان جداشده سر به دیوار بکوبد و " ستاد جنگ روانی " خود در گشتاپوی فرقه را فعال کند تا با جعل و تحریف مطالب مدعی شود که مقامات آمریکا ورود تو و همسرت را به این کشور ممنوع کرده اند و…

اما بد نیست جهت اطلاع رهبری فرقه، مسعود و مریم رجوی این نکته را یادآوری کنم که نه تنها ایالات متحده آمریکا منعی برای ورود اعضای جداشده مجاهدین برقرار نکرده است، بلکه این کشور از این امر بارها استقبال کرده و بارها اعضای جداشده مجاهدین برای مشورت به این کشور و سایر کشورهایی که گروه های تروریستی را زیر ذره بین و کنترل دارند، سفر کرده اند و خواهند کرد. البته روشن است که اگر کشورهای اروپایی و همچنین ایالت متحده آمریکا در شرایط کنونی که تروریسم در زرورقی رنگارنگ پوشش داده شده، هوشیار باشند، که هستند، به مرور بیشتر از گذشته متوجه خواهند شد که چه نیازی به تجربیات، آگاهی، فداکاری و فعالیت های شبانه روزی تو و همسرت و سایر دوستان جداشده دارند تا جامعه آنها از زیان های فرقه گرایی و خشونت طلبی حاکم بر فرقه تروریستی مجاهدین خلق در امان بماند.

دوستان عزیزم خانم سینگلتون و آقای مسعود خدابنده، برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت هر چه بیشتر در مسیر فعالیت های حقوق بشری تان را دارم.

محمد حسین سبحانی

05.08.2008

خروج از نسخه موبایل