فریبکاری جدید گشتاپوی اشرف

در آستانه"Arial","sans-serif"”>ی برچیده شدن بساط فرقه"Arial","sans-serif"”>ی رجوی در عراق و در حالی که اقدامات نهادهای بشردوستانه می"Arial","sans-serif"”>رود تا به نجات اسرای جنگی ِ به گروگان گرفته شده توسط باند مافیایی رجوی بیانجامد، گشتاپوی اشرف برای طولانی کردن مدت اسارت این افراد و استفاده از آنان به"Arial","sans-serif"”>عنوان گوشت دم ِ توپ، حیله"Arial","sans-serif"”>ی کثیف دیگری را به"Arial","sans-serif"”>کار گرفته است.

گشتاپوی اشرف در صدد است تا با گرفتن اعترافات و مصاحبه"Arial","sans-serif"”>های اجباری از اسرای جنگی"Arial","sans-serif"”>ای که توسط مجاهدین به گروگان گرفته شده"Arial","sans-serif"”>اند، از زبان آن"Arial","sans-serif"”>ها اعلام کند که آن"Arial","sans-serif"”>ها قبل از اسارت هم هوادار مجاهدین و مترصد پیوستن به آنان بوده"Arial","sans-serif"”>اند!

به"Arial","sans-serif"”>عنوان نمونه"Arial","sans-serif"”>ای از جریانی که به"Arial","sans-serif"”>زودی شاهد گسترش آن در ارگان ماهواره"Arial","sans-serif"”>ای و سایت"Arial","sans-serif"”>های تابعه"Arial","sans-serif"”>ی مجاهدین خواهیم بود، در سایت گشتاپوی اشرف (ایران افشاگر) به مطلبی برمی"Arial","sans-serif"”>خوریم که ظاهراً نویسنده"Arial","sans-serif"”>ی آن رضا قنبرزاده – یکی از همین اسراء – است. وی در پیروی از منویات مجاهدین برای اجرای این حیله"Arial","sans-serif"”>ی جدید، چنین می"Arial","sans-serif"”>نویسد:

« من از سال 1358 هوادار سازمان مجاهدین بودم و در جریان سربازگیری اجباری برای شعله ورکردن تنور جنگ ضدمیهنی, دستگیر و به جبهه های این جنگ خانمانسوز فرستاده شده و در سال 61 به اسارت نیروهای عراق در آمدم و طی 7 سالی که اجباراً محکوم به یک زندگی با خیل پاسداران و مزدوران رژیم بودم, هرچه بیشتر, افکار و ایدئولوژی ارتجاعی و ضدمردمی آنها برایم ملموس تر و متقابلاً عشقم به آرمان مجاهدین و رهبری سازمان بیشترشد و با عزمی جزم در آرزوی پیوستن به مجاهدین بودم و بخوبی دریافته بودم که تنها هماورد رژیم, مجاهدین هستند و نهایتا در خرداد سال 68 این توفیق نصیبم شد که برای آزادی میهنم راه مبارزه آزادیبخش را انتخاب کرده و به صفوف مجاهدین پیوسته و هر لحظه نیز به این انتخابم افتخار می کنم. » *

البته این حیله سیار ابلهانه طراحی شده و از زبان کسی چنین دعوی"Arial","sans-serif"”>ای صورت گرفته است که خود معترف است 7 سال را در اردوگاه"Arial","sans-serif"”>های اسرا در عراق به"Arial","sans-serif"”>سر برده است و بعد از آن به مجاهدین پیوسته است! به"Arial","sans-serif"”>راستی اگر وی از سال 1358 هوادار مجاهدین بوده و در آرزوی پیوستن به ارتش آزادی"Arial","sans-serif"”>بخش!؟ چرا پس از 7 سال حضور در عراق این کار را انجام داده است؟ و چرا از همان فرصت حضور در جبهه"Arial","sans-serif"”>ها استفاده نکرده تا به مجاهدین بپیوندد و منتظر به اسارت درآمدن مانده است؟

وانگهی اگر مجاهدین به اسرا به چشم هواداران سابق خود نگاه می"Arial","sans-serif"”>کنند و سعی دارند این باور را القا کنند، چرا هم"Arial","sans-serif"”>واره آن"Arial","sans-serif"”>ها را در حیطه"Arial","sans-serif"”>بندی"Arial","sans-serif"”>های اطلاعاتی و امنیتی خاص قرار می"Arial","sans-serif"”>دهند و هیچ مسؤولتی به آن"Arial","sans-serif"”>ها نمی"Arial","sans-serif"”>سپارند و حتی از حضور آن"Arial","sans-serif"”>ها در برنامه"Arial","sans-serif"”>های تلویزیونی گروه جلوگیری به"Arial","sans-serif"”>عمل می"Arial","sans-serif"”>آورند؟

در پایان بار دیگر یادآور می"Arial","sans-serif"”>شویم که تنها راه اثبات این"Arial","sans-serif"”>که اعضای مجاهدین اعم از اسرا و غیر آن مختارانه حضور در اردوگاه اشرف را انتخاب کرده"Arial","sans-serif"”>اند یا نه؟ قرار دادن آن"Arial","sans-serif"”>ها در فضای آزاد و دادن فرصت تصمیم"Arial","sans-serif"”>گیری برای انتخاب راه"Arial","sans-serif"”>شان می"Arial","sans-serif"”>باشد و تا زمانی که در اردوگاه اشرف و تحت هژمونی گشتاپوی اشرف به"Arial","sans-serif"”>سر می"Arial","sans-serif"”>برند هیچ"Arial","sans-serif"”>یک از این دعاوی، مصاحبه"Arial","sans-serif"”>ها و اعترافات، سر سوزنی ارزش و اعتبار ندارد.

____________________________

* خواب آشفتة نظام – رضا قنبرزاده

ایران"Arial","sans-serif"”>دیدبان، ششم اوت 2008

خروج از نسخه موبایل