واکنش سازمان مجاهدین خلق در برابر اخراج از عراق

همزمان با جدی شدن موضوع اخراج سازمان مجاهدین از عراق، تلویزیون این گروه با اختصاص دادن برنامه ارتباط مستقیم به این مسئله نگرانی های عمیق خود را از فرارسیدن زمان ضرب العجل که طی آن مجاهدین ناگزیر به ترک عراق خواهند شد، ابراز کرد. در این برنامه که با حضور مهدی سامع از اعضای چپ شورای ملی مقاومت و محمدعلی توحیدی از اعضای سازمان مجاهدین و با اجرای حمید رفیعی برگزار گردید، شرکت کنندگان بار دیگر بند 4 کنوانسیون ژنو را منشاء حقوقی ادامه حضور مجاهدین در عراق برشمرده و آمریکا را مسئول حفاظت از مجاهدین در عراق معرفی کردند.

این برنامه که 1 شنبه شب 3 شهریور ماه از تلویزیون مجاهدین پخش شد، حاوی نکاتی بود که مجاهدین پیش از این بارها و بارها بر روی آنها تاکید داشته اند. مهدی سامع عضو شورای ملی مقاومت که علی الظاهر نباید از چند و چون فعالیت های مجاهدین در عراق اطلاعی داشته باشد، به تمامی از موضع سازمان مجاهدین در عراق حمایت و مدعی شد او هیچ گونه فعالیتی که دال بر دخالت مجاهدین در امور داخلی عراق داشته باشد، ندیده است. توحیدی نیز در ادامه با اشاره به مسئولیت آمریکا در قبال مجاهدین خلق مدعی شد، اخراج مجاهدین یعنی انتقال تمامی آنها به ایران و در ادامه حرف هایش تاکید دارد تا کنون هیچ کشوری مسئله اقامت و انتقال آنها به کشورهای اروپایی را نپذیرفته است. مهدی سامع نیز در بخش دیگری از اظهارات اش مدعی شد از زمان ورود آمریکا به خاک عراق مجاهدین ضمن دادن سلاح های خود و خلع سلاح شدن هیچ گونه اقدامی علیه نیروهای آمریکایی انجام نداده اند و همین دلیل کافی بر حمایت و تحت الحفظ بودن سازمان در عراق است.

لازم به ذکر است اجرای برنامه ارتباط مستقیم در واکنش به اقدامات عاجلی است که برای اخراج مجاهدین از خاک عراق در دست اقدام است. نظر به اهمیت نقطه نظرات و دیدگاه هایی که در این برنامه درباره مبانی حقوقی بند 4 کنوانسیون ژنو و موضع دولت عراق درباره مجاهدین اتخاذ شده و همچنین ادعاهای تکراری مجاهدین مبنی بر عدم دخالت در اوضاع عراق، مشروح این برنامه به همراه نقد نقطه نظرات مطروحه منعکس خواهد گردید.

مجاهدین دبلیو اس، بیست و ششم اوت 2008

خروج از نسخه موبایل