برای همیشه خود را رها کن

از: اکرم (هاجر) لطیفی _ گیلان_ آستانه اشرفیه

به: نرگس لطیفی

نرگس جان سلام. خدا را گواه می گیرم که دستم روی کاغذ می لرزد. عزیزترازجانم. آخربیش از20 سال است که هیچگونه خبری ازتونداریم وروزی نیست که اقا جان ومامان خبرتورا ازمن نگیرند. من هم که دستم به جایی بند نیست مگراینکه توجسارت به خرج بدهی وخبرسلامتی خودرا ولوبا یک تلفن کوتاه به ما بدهی. یعنی توبعداز20سال بودن درآن سازمان لعنتی آنقدرارزش نداری که حق یک تماس تلفنی با پدرومادرپیرت راداشته باشی. خدا لعنت کند دارودسته رجوی را که اینچنین سرنوشت اعضای اسیرومغزشویی شده خود رابه بازی گرفته اندتا به مقاصد شوم قدرت پرستانه خود نایل شوند.

خواهرم گلم. خواهرم نازنینم. خواهری که می دانم قلب ودلت با ماست. نبضت با ما وخانواده خودت می زند وما را دوست داری ومی خواهی که به آغوش گرم وپرمهرخانه وکاشانه ات برگردی. پس جسارت وشجاعت داشته باش وبه خواستهای فرقه رجوی گوش نده وراسا برای آینده خود که ما پشتیبان توهستیم،تصمیم قاطع برای بازگشت به وطن عزیزوخانواده چشم انتظاررا بگیروبا توکل به خدای مهربان برای همیشه خودرا ازاد ورها بکن.

خیلی دوستت داریم وبرای آمدنت لحظه شماری میکنیم 987654321……..

ببین ما چقدرآرزوی دیداروبه آغوش کشیدنت را داریم که به شمارش تن داده ایم توهم شروع کن وزود، تندوسریع تصمیم بگیروتلفن بزن وبلافاصله بیا که دیگرطاقتمان تمام شده وبی صبرانه منتظریم. خدایا به امید تو

ازطرف کلیه اعضای خانواده

خواهرت- اکرم (هاجر)

خروج از نسخه موبایل