پدر و مادرت برای دیدار شما روز شماری می کنند

از: خانواده صاحبی (گیلان)

به: محمد صاحبی

محمد جان سلام امیدوارم که حالت خوب بوده باشد

اگر از حال و احوال پدر و مادر شما را خواسته باشید خوب هستند و برای دیدار شما روز شماری می کنند چرا برای ما نامه نمی دهید 25 سال پدر و مادر چشم به راه هستند که شما بیایید ولی متاسفانه شما هیچ وقت به فکر اینها نیستید راستی بچه ها همه بزرگ شدند و همه هم ازدواج کردند و دارای بچه هم شدند حتی نقی هم چندماه پسرش بدنیا آمد راستی از مادر بزرگ هم بگویم آن سال 80 فوت کرد و دیگر اتفاق بدی بین فامیل نیافتاد و همه خوب و سلامت هستند.

به امید دیدار

نوروز علی صاحبی

رشت – پیربازار – روستای مبارک آباد

خروج از نسخه موبایل