در فرقه رجوی هیچ فرزندی نباید متولد شود

خبر اول تاریخ

تولد فرزند انسانی ممنوع

خبر تکاندهنده است

خبر وحشتناک

خبر جانکاه

نه! نه!

این یک خبر نیست

یک جنایت مخوف است

از جنس خبر نیست

دهشتناک و مخوف است

خبر روز نیست

خبر سال نیست

خبر قرن نیست

خبری از تاریخ هم نبوده است!

آیا؟

آیا نشنیدید؟

خبر تلخ جانسوز تاریخ را!؟

فاجعه از دیر باز آغاز شده است

از زمانی که انسان خود را ناتوان یافت

از زمانی که تسلیم تقدیر کور شد

از زمانی که مجبور به سازش با شرایط شد

از زمانی که حاکمان ستمگر قادر و قدرت مطلقه شدند

و ما ابزاری برای سود و سرمایه

و دیگر آدم به حساب نیامدیم!

تا چه رسد به ارزش انسانی!؟

عده ای شدند ظل السلطان

و نماینده خدایگان

و بر تاریخ حکم راندند

و اسم هر دروغ را حدیث و روایت گذاشتند

و آن زمان

من و تو هیچ شدیم!

هیچ و هیچ و هیچ!

و همچنان من و تو را بیشرمانه هیچ میپندارند

و در توهم بیمارگونه خود گرفتارند

و میدانند

که خود هیچ و پوچند

آهای کجائید؟

شما که هنوز تاریخ نویس روایت هابیل و قابیل هستید

شما که از هر تخیلی یک رمان مینویسید

شما که شاعر احساسات خود هستید

شما که تصویر گر صحنه های مجرد هستید

شما که رپرتاژگر ناتوانی و نادانی خود هستید

شما که تاریخ را طنز تلخ میدانید

شما که در تکرار حوادث گرفتارید

شما که همچنان مداح دیر رسیدن نوشدارو به سهراب هستید

شما که دشمن ترین و مجرمترین آدمهای تاریخ بشر را شمر و یزید میدانید

یا شما که داستان هزار و یک شب را از برید

شما که داستان سرایی عشاق را قبله گاه خود میپندارید

شما که اثر پیکاسو را میپرستید

شما که سر در گم فلسفه ارسطو و افلاطون هستید

شما که قله متافیزیک را آنقدر در نورده اید که میگوئید از خدا یتان هم یک پله بالا تر رفته اید

شما که میگوئید عارفید و در عشق پرستی از همه سبقت گرفته اید

شما که مدعی حقوق بشر و صلح هستید

شما که میگوئید در علم نابغه هستید

شما که میگوئید افتخارتان این است که کوروش 2500 سال پیش منشور حقوق بشر را نوشت

شما که مدعی 7-8 هزار سال تاریخ تمدن هستید

شما که پیرو و رهرو فلان عارف و فیلسوف و عالم و رهبر و پیامبر هستید

شما که صدای خود را نمیشنوید

چگونه میخواهید صدای تاریخ را بشنوید

خبر پر از درد بود

خبر اول تاریخ بود

خبر درد تاریخ بود!

شنیده بودیم از زنده بگورشدن

– دختران خردسال و خواهرانمان

یا از کشتن پسران خردسال در قانون فرعونی

شنیده ها و دیده ها همچنان بسیار

وای چه غمگین و تاسف بار!؟

خبر اول تاریخ این است:

هیچ فرزندی نباید متولد شود

تولد قرزند انسانی ممنوع

تولد عشق ممنوع

تولد حیات ممنوع

تولد زندگی ممنوع

تولد انسان ممنوع

تولد مهر و عاطفه ممنوع

ممنوع! ممنوع! ممنوع!

همه چیز ممنوع!

آیا هنوز فکر میکنید خبر را نشنیده اید؟

راستی راستی نشنیده اید؟

یا به درد تجارتتان نمیخورد؟

یا روانتان تسلیم شده است؟

یا نه به شما مربوط نیست؟

پس به کی مربوط است؟

خبر اول تاریخ این است:

خالقان انسان باید نابود شوند

خالقان تولد حیات و عشق و زندگی باید نابود شوند

خالقان تولد من و تو باید سلاخی شوند

« رحم » زنان باید سلاخی شود!

« رحـــــــــم زنــــــــــان بـــــایـــــد ســــــلاخـــــــی شـــــــود »

میدانید چرا؟

میدانید چرا؟؟

میدانید چرا؟؟؟

با شمایم!

میتوانید باور کنید چرا؟

اینها قوانین این فرقه است:

۱ –

۳ –

۵ –

۷ –

۹ –

۱۱ – ۱۲ –

خروج از نسخه موبایل