حضور مریم رجوی در آلمان خطری برای دمکراسی

بنا بر ادعای مجاهدین "خانم مریم رجوی رهبر تررویستهای مستقر در بغداد ظهر یکشنبه سوم آذر برای شرکت در چند اجلاس پارلمانی وارد برلین شد"

این خبر منهای جنبه تبلیغاتی که 30 سال است ادامه دارد و هیچ آبی تا بحال برای مجاهدین گرم نکرده و همین امضا کنندگان و مجیز گویان اروپائی مجاهدین بودند که آنها را درلیست تروریستها طبقه بندی کرده اند در عین حال تأسف آمیز است. تأسف آمیز نه برای مجاهدین که کار خود فروشی انها از تأسف گذشته بلکه تأسف برای کشور المان و دمکراسی غرب که خدشه در این دمکراسی ممکن است کشور های دیکتاتوری را در روش و منش خود جری کند و باستناد حمایت غرب از دیکتاتوری فرقه ای و تروریستی آنها نیز در دیکتاتوری پای فشارند.

چند روز پیش بود که تروریست های هندی که اتفاقا پسوند مجاهدین را هم یدک می کشند در بزرگترین دمکراسی جهان فاجعه ای دلخراش افریدند و عده ای را گروگان گرفتند و خون بیگناهان را بر زمین ریختند.

مجاهدینی که مریم رجوی آن را نمایندگی می کند فجایع بسیاری که دست کمی از جنایات تروریست های هندی-کشمیری ندارد آفریده اند.

تا بحال از این حوادث در کشور های مختلف بسیار اتفاق افتاده و هر بار که اتفاق می افتد همه کشور ها سیل تأسف و تسلیت و محکومیت است که روانه کشور قربانی می کنند اما بلافاصله و یا پس از مدتی همان محکوم کنندگان تروریسم در جای دیگر از تروریست ها بخاطر مصالح سیاسی و یا باج خواهی از کشوری که تروریستها خود را اپوزیسیون آن کشور می دانند حمایت می کنند و آنها را ازادیخواه و مبارزه می نامند.

مثلا امریکا بنا بر مصالح خود دو موضع متناقض در رابطه با مجاهدین اتخاذ کرده از یک طرف نام آنها را در لیست گروه های تروریستی جای داده و از طرفی همان ها را بعنوان تروریست های خوب، یعنی تروریستهائی که در خدمت ما هستند مورد استفاده و حمایت قرار می دهد غافل از این که همان شتری که دم در خانه کاخ سفید در شکل و شمایل القاعده خوابید و یا "مجاهدین" هندی و باسکی و غیره و ذالک ممکن است روزی در شکل و شمایل "مجاهدین" ایرانی دم درب کاخ سفید و کاخ الیزه و یا هر کاخ دیگری که فرصت طلبانه از مجاهدین حمایت می کنند بخوابد.

در همین کشور المانی که رهبر تروریست فرقه مجاهدین اکنون مورد استقبال پارلمانتر ها قرار گرفته چند سال پیش مطبوعات راجع به دزدی مجاهدین و سوءاستفاده از بیت المال بنام کودکان چه پولهای هنگفتی بجیب زدند و افتضاحی برای دست اندر کاران المانی که به سهل انکاری متهم شده بودند ببار اورد.

استقبال کنندگان المانی از رهبر تروریست های ایرانی یا نمی دانند و یا خودشان را به نادانی می زنند که همین خانم رجوی بود که دستور آتش سوزی اعضای سازمانش را در اعتراض به دستگیری خود در 17 ژوئن 2003 صادر نمود و باعث ترس و وحشت عابرین از این همه وحشی گری گردید.

کانون رهائی این نوع مراودات و دید و بازدید ها با تروریست ها و فرقه ها را نه بنفع صلح و دمکراسی بلکه علیه عالیترین مصالح مردم ایران و استمداد رسانی به دیکتاتور ها و توسعه و تقویت تروریسم در سطح جهان ارزیابی می کند و آن را قویا محکوم می نماید.

خروج از نسخه موبایل