تبریک انجمن نجات به مناسبت عید سعید فطر

تبریک انجمن نجات به مناسبت عید فطر

 انجمن نجات عید سعید فطر را به کلیه مسلمانان جهان بخصوص خانواده انجمن نجات تبریک و تهنیت عرض نموده

با امید به آن روزی که هر چه زودتر اسیران در بند فرقه رجوی رهایی یافته و به آغوش خانواده خود باز گردند

خروج از نسخه موبایل