اثرات جا خالی دادن بوش و خوردن لنگ کفش به رجوی

باند وابسته به اسرائیل رجوی، در یک واکنش شتابزده نسبت به موضع گیری دولت عراق در مورد ممنوعیت فعالیت مجاهدین در عراق و خروج آنان از عراق، واکنشی از موضع ضعف نشان داد. در این واکنش مجاهدین بر خلاف گذشته ها برای ربیعی از کلمه آقا استفاده می کنند و همچنین از نوری مالکی که تا چندی قبل دولت وی را دست نشانده جمهوری اسلامی می خواند می خواهد که به نفع مجاهدین موضع گیر ی کند.

هنوز رجوی سرخوش از پیروزی های دادگاه اتحادیه اروپا با تکیه بر آمریکا در حفاظت از اشرف، برای خودش و ارتش شکسته خورده و بدون اسلحه اش، خوابهای رویائی می دید که اثرات جا خالی کفش خبرنگار عراقی به بوش، به قرارگاه اشرف رسید و در عین نا باوری مجاهدین، دولت عراق خواستار تعطیلی اشرف شده است. مجاهدین چنان در فرقه حماقت غرق شده اند که براستی متوجه نمی شوند که آمریکا حرف آخر را در منطقه نمی زند و تمامی تلاشش در این است که آبرومندانه از عراق خارج شود.

مجاهدین در اعلامیه خودشان که با نام شورای وابستگی و خیانت منتشر شده است تحلیل می کند که رژیم عراق زیر فشار هیستریک جمهوری اسلامی خواستار توقف فعالیت های مجاهدین شده است. و نکته قابل توجه این است که اشاره ای به حمایت 15 میلیون عراقی از مجاهدین که آنها سالها به دروغ به آن استناد می کردند خبر ی نیست. زیرا اعلام این رقم با تقاضا از دولت عراق در تناقض آشکار هست. هر چند دستگاه عقیدتی رجوی سالهاست که در تناقض سیاسی و انسانی بسر می برد.

از مسعود رجوی باید پرسید یک سازمان پیشتاز و رهبر مردمی بایستی راه چاره قبل از رسیدن به بن بست و مات شدن داشته باشد زیرا تحلیل کردن بخش ساده تر هر معادله اجتماعی هست. تاکتیک درست برای خنثی کردن آنچه که دولت انجام میدهد مهم است که رهبر ی مجاهدین فاقد این توانائی است. زیرا تار و پود رجوی و تشکلیلات مجاهدین چنان فاسد و وابسته به قدرتهای خارجی و سازمانهای جاسوسی غربی هست که سالهاست فراموش کرده اند که سرنوشت ملتها توسط خود ملتها تغییر می کند و دولتهای غربی سالهاست که امکان تغییر رژیم در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند.

مسعو د رجوی بجای پاسخ گوئی به این تضادهای اصلی مجاهدین در عراق، یک اعلامیه بدون تحلیل و تکرار حرفهای مریم را بیرون داده است که اظهار وجودی کرده باشد.

اخطار دولت عراق بعد از آن همه تلاش مجاهدین در التماس به نمایندگان غربی، به وضوح سوختن سیاسی مجاهدین در نزد آمریکائی ها دارد. بنظر می آید اسرائیلی ها چاره ای ندارند که سرنوشت مجاهدین را بپذیرند و با انتقال آنها به خارج از عراق موافقت کنند.

باید به رجوی گفت بهتر بود از ابتدا بجای جنایت در عراق، و تباه کردن صدها جوان ایرانی تبار را قبل از اینکه صددر صد سرسپرده بیگانگان شوند را از عراق خارج می کرد و به بازسازی سیاسی خود در راستای مردم ایران دست می زد. سالهاست که شمارش معکوس تشکیلات جهنمی و ضد خلقی مجاهدین آغاز شده بود.

مسعود رجوی، باید گفت این روزهای خوش مجاهدین هست.

خروج از نسخه موبایل