اخراج مجاهدین همسو با منافع ملت عراق

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان معتقد است با بسته شدن پادگان اشرف توسط دولت عراق مجاهدین پایگاه اصلی خود را از دست دادند و این تصمیمی مبتنی بر منافع ملی عراق بود.

مهدی فضائلی، دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به تصمیم جدی دولت عراق برای اخراج گروه تروریستی مجاهدین گفت: عراق یکی از پایگاههای اصلی این گروه بود و بعد از حوادث سال 1360 صدام با حمایت مستقیم از این گروه عراق را به صورت پایگاه مناسبی برای مجاهدین درآورده بود.

وی افزود: پادگان اشرف که بر اساس تصمیم دولت عراق تعطیل خواهد شد مقری بود که اکثر عملیات تروریستی این گروه و حتی عملیاتهای نظامی از آنجا علیه ایران انجام شد.

فضائلی با بیان اینکه آمریکا تمایلی به تعطیلی پادگان اشرف نداشت و همواره بر حمایت از گروه مجاهدین تاکید می کرد گفت: بعد از سقوط صدام آمریکاییها رسما از گروه مجاهدین حمایت می کردند و مایل به حضور آنان در عراق به منظور مقابله با ایران بودند، اما دولت مردمی عراق بر اساس منافع ملی این کشور تصمیم به اخراج مجاهدین و بستن پادگان اشرف گرفت که این تصمیم قابل تقدیری است.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان تصریح کرد: امیدواریم تصمیماتی را که دولت مردمی عراق در خصوص مجاهدین گرفته است هر چه سریعتر اجرایی کند تا آثار مثبت آن مستقیما بر روابط ایران و عراق تاثیر بگذارد.

فضائلی در پایان این گفتگو با اشاره به رویکرد حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال اعضای فریب خورده گروه مجاهدین خاطر نشان کرد: طبعا کسانی از گروه مجاهدین که در ترور و جنایتهای این گروه نقشی نداشته اند و به خاطر هیجان سیاسی و غفلت جذب مجاهدین شده اند می توانند به آغوش میهن بازگردند و این سیاست رسمی نظام است.

خروج از نسخه موبایل