انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا درباره مجاهدین

نماینده مجلس لبنان و عضو فرماندهی حزب سوری قومی اجتماعی از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر حذف نام گروه مجاهدین از فهرست تروریسم انتقاد کرد.

دکتر مروان فارس، معیارهای اتحادیه اروپا درباره تروریسم را مورد پرسش قرار داد و گفت، آیا مجاهدین، از جنایتهای تروریستی خود علیه شهروندان بی گناه ایرانی توبه کرده و اقدام های تروریستی را کنار گذاشته اند؟

وی افزود، بهتر بود اتحادیه اروپا، نام سران دشمن صهیونیستی را در فهرست تروریسم قرار می داد به جای آنکه ویژگی تروریسم را از نام سازمانی که هنوز دست به اقدامات تروریستی می زند، حذف کند.

این مقام پارلمانی لبنان تاکید کرد تروریسم و تروریستها باید از سوی همه ملتها و دولتها در انزوا قرار گرفته و محکوم شوند و سابقه گروه ترویستی مجاهدین در ایران کاملا آشکار است و تاریخ ترورهایی که آنان انجام داده و یا در جنگ متجاوزان صدام به ایران دوشادوش سربازان دشمن علیه مردم ایران جنگیدند فراموش نمی کند.

مروان فارس گفت اتحادیه اروپا باید حساب خود را با اینگونه تروریستها که نزدملتهای خود طرد شده اند روشن سازد و از آنها بهره برداری سیاسی نکند.

وی همچنین از اتحادیه اروپا، حاضران در نشستهای شرم الشیخ و تل آویو خواست، تصمیمهای جدی در قرار دادن نام رژیم صهیونیستی در فهرست تروریسم بین المللی اتخاذ کنند به ویژه پس از اقدامهای تروریستی و کشتار و جنایتهای جنگی که علیه ملت فلسطین در باریکه غزه به خصوص زنان و کودکان مرتکب شد.

فارس، اقدام اتحادیه اروپا در مورد مجاهدین را همچنین تجاوزی علیه ایران و ملت این کشور و همه مقاومان، آزادگان و شریفان جهان دانست.

وی اضافه کرد، متاسفانه، اروپایی ها امروز تصمیم گیری مستقل ندارند و تصمیم های آنان بر اساس دستورهای آمریکا است که راه دشمنی با ملتهای عربی و اسلامی و حمایت از نظامهای مستبد و تروریست را در پیش گرفته است.

نماینده مجلس لبنان گفت، رفتار اروپا که اساس آن، آمریکایی- صهیونیستی است، با رفتار و ارزشهای انقلاب فرانسه هماهنگی ندارد.

فارس گفت، کشورهای اروپایی، روزی اشتباه امروز خود را که در نتیجه پیروی از آمریکا مرتکب شدند، در خواهند یافت.

خروج از نسخه موبایل