خروج مجاهدین از لیست تروریستها احمقانه بود

"پیتر شول لاتوار" گفت: این اقدام اروپا، حرکتی احمقانه در برابر گروهی تروریست بود که این گروه علاوه بر انجام اقدامات تروریستی در ایران در جنایت های صدام حسین نیز در عراق شرکت داشت.یکی از برجسته ترین کارشناسان مسایل خاورمیانه در آلمان گفت: اقدام اتحادیه اروپا درخروج نام مجاهدین از لیست گروههای تروریستی این اتحادیه، یک حرکت احمقانه سیاسی بود.

"پیتر شول لاتوار" گفت: این اقدام اروپا، حرکتی احمقانه در برابر گروهی تروریست بود که این گروه علاوه بر انجام اقدامات تروریستی در ایران در جنایت های صدام حسین نیز در عراق شرکت داشت.

وی با اشاره به اینکه این گروه حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی نیز هیچ جایگاهی ندارد، گفت: من با مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران ملاقات کرده ام و اکثر انها حتی نمی خواهند رابطه ای با این گروه داشته باشند.

این کارشناس با رد ادعای اروپا مبنی بر قضایی بودن این تصمیم گفت: این تصمیم نه تنها قضایی نبود، بلکه نوعی امتیاز دهی به سیاست تحریمی آمریکا بود که تاکنون هیچ حاصلی نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این تصمیم اتحادیه اروپا، مذاکرات این اتحادیه را با ایران مشکل تر خواهد کرد، ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم فوق این فرصت را به این گروه می دهد که هرج و مرج های جدیدی ایجاد کند.

"شول لاتوار"بابیان اینکه درخواست تجدید نظر از سوی کشورهای اروپایی در باره این حکم تنها راه معقولانه در برابر آن است، گفت: البته نمی دانم که چقدر اروپا و بالاخص رییس جمهوری فرانسه در این زمینه جدی هستند. سارکوزی که چنین مسئله ای را طرح کرده است،تاچه حدی می تواند برای رسیدن به این خواسته خودایستادگی کند.زیرا وی به دنبال رابطه نزدیک با اوباما است.

خروج از نسخه موبایل