بیدار شدن رجوی از خواب شش ساله

سرانجام پس از شش سال، این به ظاهر شیر خفته که بسیار فریبکارانه تر از روباه، و بی حیا تر از گربه می باشد از خواب بیدار شده و پیام صوتی برای قربانیان اسیر در قلعه اشرف در عراق فرستاده که طبق معمول با دجال گری های خاص خودش همراه بوده است.

این شیر بی یال و دم در اوج توهم با تبریک به کل جهانیان به خاطر خارج شدن فرقه اش از لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا مدعی شد که " اراده خدا بر این تعلق گرفته که نور خدا را به کمال برساند".

البته روشن است که منظور وی از " نور خدا " خودش می باشد که حال چون دیگر همه امام شدن ها و حتی امام زمان شدن او کارایی ندارد خود را " نور خدا " می خواند تا بدین وسیله به اسرای کمپ اشرف گوشزد کند که مبادا مخالفتی با " نور خدا " کنید و باید همچنان در اسارت در کمپ اشرف بمانید و از خارجه و دنیای آزاد خبری نیست. وی سپس حاصل این پیروزی پوشالی و دروغین را رفتن به بالای قله را مرهون همسرش مریم دانست. زنی که بر خلاف سایر زنان مجاهدین حق دارد شوهر داشته باشد، همانطور که مسعود رجوی تنها مردی است که در فرقه می تواند همسر داشته باشد.

البته هدف دیگر مسعود رجوی از این پیام صوتی و باد دادن پیروزی پوشالی این بود که بدین وسیله فرار مریم و خودش را در زمان جنگ توجیه کند و کسی از نیروهای اسیر نه تنها جراًت نکند از این مرد ترسو بپرسد پس تا به حال کجا بودی و چرا فرار کردی؟

چرا در زمانیکه فرمان عملیات سرنگونی داده بودی ونیروها در زیر مهیب ترین بمباران تاریخ رها کردی و در سوراخ موش خزیدی؟

چرا مریم خانم را همراه 400 نفر از سوگلی هایش را به فرانسه فرستادی؟

و بجای این پرسش ها اعضای سازمان بدهکار مریم خانوم باشند که باصطلاح پرچمدار این مبارزه هست. راستی آقای رجوی! اگر فرانسه خط مقدم است و مریم پرچمدار آن می باشد پس چرا این نیروهایی که در اشرف هستند را به خط مقدم نمی فرستی؟

البته پاسخ روشن است، اگر رجوی این کار را بکند بساط فرقه گرایی برچیده خواهد شد. لذا می خواهد با دجال گری ظرف فرقه گرایی اشرف را نگه دارد و به قول خودش میخ اشرف را بکوبد. البته به نظر من این دجال گری ها دیگر سودی ندارد و دیز یا زود دولت عراق کمپ اشرف را بسته و بدین وسیله بساط فرقه گرایی در عراق برچیده خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل