تکرار مجدد فاجعه خودسوزی در پادگان اشرف

هشدار و هشدار، بی تردید در این برهه تاریخی و شرایط فاجعه امیز، بایستی که جهان بویژه جهان غرب در ماکزیمم درجه هشیاری بسر برد و احساس مسئولیت سیاسی و اخلاقی در جهت پیشگیری از روند رو به فزون حوادث جانگداز در پادگان اشرف نماید.

حوادثی که در صورت عدم پیشگیری از گسترش روز افزون ان، میتواند منجر به گسترش جو ترور و وحشت و متعاقبا منتهی به خطر افتادن صلح و امنیت منطقه گردد. خانم مریم رجوی (که معروف به بن لادن ایران در میان ناراضیان و قربانیان فرقه مجاهدین میباشد) قبلا در ماه میلادی ژوئن 2003 دقیقا چند ماه پس از فرار خفت بارش به فرانسه برای در امان ماندن از بمبارانهای مهیب عراق توسط امریکا، موفقیت یک چنین تجربه ماجراجویانه را در پاریس تست نموده است تا بدینوسیله به اهداف تروریستی و باجگیریهای سیاسی اش نائل اید. بنا بر این وی در یک اقدام بی نظیر و بیرحمانه، فرمان ایدئولوژیکی به اعضاء بیگناه و فریب خورده فرقه اش صادر نمود تا اینکه متوسل به یک خودسوزی باصطلاح مقدس انتحاری شوند با نیت بی ثبات نمودن جو سیاسی فرانسه تا با این دستاویز تروریستی، شرایط نامشروع خودش را به دولت فرانسه دیکته نماید تا اینکه دولت فرانسه از استرداد وی به دولت ایران بدلیل ارتکاب اعمال تروریستی اش، امتناع ورزد. متأسفانه بهای یک چنین عمل ماجراجویانه منجر به هلاکت بیرحمانه دو زن بیگناه فریب خورده فرقه مجاهدین در ژوئن 2003 در پاریس گردید. بنا بر این هر قدر تأخیر بیشتر، همانقدر تلفات انسانی سنگین تر را در پادگان اشرف در پی خواهد داشت همچنانکه در پاریس شاهد یک چنین ماجراجویی دلخراش بوده ایم. اکنون وظیفه اخلاقی خود میدانم بعنوان یک عضو سابق جدا شده "سازمان مجاهدین خلق ایران" که برای مدت دو دهه تحت شکنجه های روحی و جسمی این فرقه جهنمی بوده ام خواستار تلاشهای عاجل و بیدرنگ در سطح ملی و بین المللی برای رهایی جان هزاران قربانی بیگناه در بند و قفس پادگان اشرف واقع در کشور عراق شوم.

اگر افکار عمومی غرب و نخبگان سیاسی پیام شیطانی و اتش افروز همسر خانم مریم رجوی رهبر مادام العمر و ایدئولوژیک این فرقه را مورد توجه و بررسی قرار بدهند، به این واقعیت پی خواهند برد که تاریخ در شرف تکرار مجدد است و تکرار فاجعه دردناک پاریس در ابعاد وسیعتر در پادگان اشرف قریب الوقوع و در تقدیر است. مسعود رجوی رهبر خود انتصابی فرقه مجاهدین در پیام تحریک امیز خود به قربانیان در بند پادگان اشرف، انها را مکررا و موکدا به خیزش و سرکش وطغیان بر علیه قوانین و حاکمیت سیاسی دولت منتخب عراق فراخوان داده است. در این پیام وی دولت عراق را تهدید نموده است که درخواستهای نامشروعش را اجابت نماید و دولت عراق از حق اعمال قانونی حاکمیت سیاسی و ملی بر منطقه پادگان اشرف که قلمروی مورد ادعای غیر قانونی مسعود رجوی است، صرف نظر نماید و یا در غیر اینصورت منتظر عواقب غیر مترقبه باشد بدین مفهوم که وی به قربانیان در بند پادگان اشرف دستور شروع یک اعتصاب غذا را خواهد داد و در صورت عدم دسترسی به درخواستهای مورد ادعایشان از این طریق، متشبث به راه حل خود سوزی همگانی (هالو کاست) خواهند شد تا بدینوسیله افکار عمومی جهان بویژه افکار عمومی غرب را تحت تاثیر عمل دردناک خود قرار داده و حمایت غرب را در جهت پیش برد اهداف سیاسی خود جلب نمایند. منابع موثق اشنا با کاراکتر ویژه و سرشت خشونت طلب وی معتقدند که پیام مسعود رجوی بسیار اتشین و امیخته به خون میباشد و نیز پیامش مملو از علائم متعدد از جمله تهدیدات بالفعل توأما با یاس و ناامیدی و تناقضات کهنه و خفته میباشد که با توجه به عواقب شوم یک چنین پیامهایی در بن بستهای سیاسی سه دهه گذشته، بنا بر این بایستی پیام خشن و مملو از تناقضات مسعود رجوی را جدی گرفت و در اندیشه چاره و درمان عواقب این پیام دردناک بود زیرا که وی هیچ اهمیتی به تلفات جانی یک چنین فجایع و کشتارها و خود سوزیهای همگانی نمیدهد. اکنون من بعنوان یک قربانی و نجات یافته این فرقه تروریستی از افکار عمومی غرب و اولیاء امور غرب درخواست مینمایم که پیام مسعود رجوی را جدی تلقی نمایند و مانع وقوع یک هالو کاست اجتناب ناپذیر دیگر در پادگان اشرف شوند.

بنا به گفته یک ضرب المثل ایرانی " وقتی که یک گربه وحشی در گوشه رینگ و یا در گوشه اتاق قرار داده شود بر صورت ادم چنگ خواهد انداخت". بدین مفهوم که زمانیکه شرایط مطلقا بن بست بر جو سیاسی موجود حاکم است و هیچ نوع الترناتیویی برای نجات جان و تغییر شرایط موجود یافت نمیشود، واکنش یک چنین جانوران وحشی با ماهیت خشونت طلب در برابر یک چنین شرایط بن بست و لاعلاج، غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه، مأیوسانه، مبهم و خشمگینانه میباشد. در نتیجه واکنش گربه وحشی نیز ماجراجویانه وخشونت امیز در مقابل بن بستها میباشد و بی تردید در حمله و تهاجم به شما با هر سلاحی و به هر شیوه ای چه با اسلحه گرم و یا سرد، انتحاری با بمب و یا انتحاری به شیوه خود سوزی دریغ نخواهد ورزید. بر مبنای ارزیابیهای ماجراجویهای تروریستی مسعود رجوی در سه دهه گذشته در بحرانها و شرایط سیاسی بن بست، ارزیابیها و تجربیات سابق نشان میدهند که وی بصورت مستمر تلاش بی وقفه نموده است که توطئه ها و طرحهای فرقه گرایانه خود را تئوریزه در جهت مستعد نمودن جو ماجراجویهای تروریستی نماید. بر مبنای مقایسه زبان تهدید امیز مکرر بکار گرفته شده به روشهای متعدد بر علیه دولت منتخب عراق با زبان تهدید امیز سه دهه گذشته اش و اینکه در پیام اخیرش تلاش مذبوحانه نموده است که مسئولیت اماده سازی فعالیتهای تروریستی اینده اش را بر دوش دولت عراق و سایر ملل دیگر جهان قرار دهد میتوان نتیجه گرفت که زمان وقوق حوادث ماجراجویانه و تروریستی این فرقه مرموز قریب الوقوع است و غرب بایستی توسل به اقدامات پیشگیرانه سیاسی شود. مهمترین بخش پیام مسعود رجوی مصداق بارز نقض قوانین بین المللی است که دلیل جدی و محکمی است بر صحت واقعیتهای فوق الذکر لهذا ضرورت اقدامات پیشگیرانه سیاسی بین المللی را ایجاب و اجتناب ناپذیر مینماید. پیام وی نقض اشکار و تجاوز به حاکمیت ملی یک عضو سازمان ملل متحد است که به مفهوم تجاوز به حریم قانونی منشور ملل متحد و در نتیجه قابل پیگرد قضایی از طریق ارگانهای قانونی بین المللی است از همین رو من از دولت عراق خواستارم که اقدامات قضایی لازم را در جهت محاکمه مسعود رجوی به دلیل تجاوز به حریم و حاکمیت قانونی عراق و بین المللی انجام دهد. قسمتی از پیام تهدید امیز مسعود رجوی بدین شرح است که " جهان نمیتواند در صلح وارامش و امنیت بسر برد بدون بر قراری صلح و امنیت در پادگان اشرف، مقر و پایگاهی که به مرکز اصلی تصمیم گیریها و فعالیتهای مسعود رجوی معروف است. واقعیت امر اینکه، اگر امروز کشورهای غربی اراده لازم را برای یک اقدام همگانی در جهت کنترل این فرقه تروریستی بکار نبرند و تهدیدات اظهار شده رهبر این فرقه را جدی تلقی ننمایند، فردا بسیار دیر خواهد بود. علاوه بر این، بشریت با تکرار مجدد فاجعه خودسوزی پاریس در پادگان اشرف در ابعاد وسیع و هولناک مواجه خواهد شد. بنا بر این وجدان بیدار بشریت باید در این برهه و تنگنای تاریخی فراموش نکند که قربانیان بیگناه محبوس در پشت سیمهای خاردار پادگان اشرف در چشم انتظار یاری وجدانهای بشری و سازمانهای حقوق بشری بدون هیچگونه درنگ وتأخیر هستند.

حمید سیاه منصوری

خروج از نسخه موبایل