افزایش درخواست عراقی‌ها برای اخراج مجاهدین

شهروندان و مدافعان حقوق بشر عراقی در کنفرانسی بر اخراج اعضای گروه تروریستی مجاهدین از کشورشان و تعطیلی اردوگاه اشرف تأکید کردند. 

شرکت کنندگان در کنفرانس "بررسی آثار منفی حضور گروه تروریستی مجاهدین " در شهر مقدس کربلا، خواستار اخراج اعضای این گروه از عراق و بسته شدن اردوگاه اشرف شدند.

"ضیاء الجابری " حقوقدان عراقی در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت: دولت و نمایندگان پارلمان عراق تدابیر زیادی به منظور بیرون کردن این سازمان تروریستی از خاک عراق اتخاذ کرده اند.

وی افزود: در بسیاری از مفاد قانون اساسی عراق تاکید شده است که نباید از این کشور به عنوان مکانی برای اجرای عملیات علیه کشورهای همسایه استفاده شود.

همچنین "منهل المرشدی " عضو مرکز توسعه رسانه ای عراق نیز تاکید کرد: با وجود اینکه عراقی ها سازمان تروریستی مجاهدین خلق را باعث نگرانی خود و کشورهای همسایه می دانند اما آمریکا سعی دارد برای ماندن این سازمان تروریستی در خاک عراق فشارهای غیر قانونی اعمال کند.

وی افزود: حضور سازمان تروریستی مجاهدین خلق درخاک عراق غیرقانونی و غیرقابل توجیه است زیرا این سازمان در درجه اول علیه مردم عراق اقدامات تروریستی انجام داده است.

این کنفرانس درحالی برگزار شد که تدابیر جدی در عراق برای پایان دادن به پرونده گروه تروریستی مجاهدین و اخراج اعضای آن از خاک عراق اتخاذ می شود زیرا حضور این گروه نقض آشکار قانون اساسی و حاکمیت این کشور به شمار می رود.

این روزها فشار مقامات عراقی برای اخراج گروه تروریستی مجاهدین از عراق شدت یافته و با عدم پذیرش این گروه از سوی کشوری ثالث، نگرانی سران این سازمان افزایش یافته است.

گروه تروریستی مجاهدین در دوره صدام دیکتاتور سابق بعثی جنایات زیادی علیه دو ملت ایران و عراق مرتکب شده اند و در محافل بین المللی نیز محکوم به تروریست هستند.

خروج از نسخه موبایل