130 هزار نماینده اروپا هم رای بدهند ما به رجوی رای نمی دهیم

مجاهدین با هیاهو نوشته اند که 103 نماینده مجلس اروپا از اوباما خو استه اند که اوباما، انها را از لیست تروریستی در بیاورد. ما به دوستان سابق مجاهد خود، و وطن فروشان فعلی می گوییم 103 نماینده که سهل هست 130 هزار نماینده اروپاهم به شما رای بدهند ما به شما رای نمی دهیم. زیرا رجوی، وطن فروش هست مجاهدین بدنبال رجوی، وطن فروش هستند رجوی، عامل مستقیم صدام بود مجاهدین عامل رجوی و صدام بودند رجوی زنها را استثمار می کند مجاهدین خودشان آگاهانه، به این استثمار غیر انسانی در قرن 21 رضایت می دهند رجوی، خشونت طلب هست مجاهدین خشونت رهبر فراریشان را ترویج و اجرا می کنند رجوی، در توهم هست مجاهدین در توهم مضاعف هستند که هنوز تکلیف رهبرشان و خودشان و پادگانشان روی هواست برای زمینی ها، تعییت تکلیف می کنند. رجوی دیکتاتور هست مجاهدین رهبر دیکتاتور را ستایش کرده وبه وی بجای خدا سجده می کنند رجوی خودش را رهبر خوانده است مجاهدین سالهاست که نمی دانند انتخابات آزاد یعنی چه؟ مخلص کلام در یک انتخابات ازاد، ما جدا شدگان به رجوی و مجاهدین به عنوان دشمنان دموکراسی مردم ایران رای نخواهیم داد حالا… دوستان نارفیق سابق تا می توانید امضا جمع کنید امضا ی تمامی اعضای پارلمان اروپا و آمریکا به اندازه یک امضای اعضای جداشده، مشروعیت مردمی ندارد.

خروج از نسخه موبایل