تحلیل روزنامه پرتیراژ”آتن” از وضعیت مجاهدین

روزنامه پر تیراژ " الفتروس تیپوس " چاپ آتن در گزارشی در مورد مساله تروریسم در ایران به قلم "یانی ناکو " خبرنگار برجسته این کشور، مجاهدین خلق را سازمانی می داند که هیچ جایگاهی در ایران ندارد.

در این گزارش نوشته شده است؛ به غیر از مساله اقتصاد، مشکل دیگری که ایران و شهروندان این کشور را آزار می دهد مسئله تروریسم است. تقویت طالبان در افغانستان و افزایش تولید تریاک در این کشور باعث شده ایران نخستین مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا شود. قاچاق انسان وهجوم مهاجرین افغانی به ایران نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
روزنامه پر تیراژ" الفتروس تیپوس" چاپ آتن در گزارشی در مورد مساله تروریسم در ایران به قلم"یانی ناکو" خبرنگار برجسته این کشور، مجاهدین خلق را سازمانی تروریستی می داند که هیچ جایگاهی در ایران ندارد.موضوع دیگر مساله تروریسم، تروریسم داخلی است. سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی است که بسیاری از کشورهای دنیا خصوصا آمریکا نیز آن را به عنوان سازمان تروریستی به رسمیت شناخته اند.
این سازمان در دهه 1970 بعنوان گروه دانشجوئی در مسیر مقاومت با رژیم شاه فعالیت خود را آغاز کرد و دارای ایدئولوژی سوسیالیستی و اسلامی بود ولی امروزه به یک سازمانی شبه مذهبی تبدیل شده که اعضای آن، مسعود رجوی رهبر و مریم رجوی معاون سازمان را می پرستند.
ترور رئیس جمهور، نخست وزیر، چندین وزیر و 12 هزار شهروند عادی، حمایت از صدام حسین در طول جنگ ایران وعراق و سرکوب شورش شیعیان عراق پس از جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 در عراق از جمله " دستاورد های " این سازمان است.
در نتیجه این اقدامات قدرت مجاهدین خلق در سال های اخیر کاهش یافته ودیگر تهران آن را تهدیدی برای خود تلقی نمی کند چرا که این سازمان هیچ پایه ای در جامعه ایران ندارد اما آثار اقدامات سازمان همچنان وجود دارد.
خانواده‌های قربانی مجاهدین خلق سازمانی به عنوان "انجمن عدالت " تاسیس کرده که در خصوص رفتار و اعمال اعضای آن گزارش می دهند.
بر اساس اسناد و گفته های مردم ایران، مجاهدین خلق مردم عادی را فقط به خاطر اینکه ریش داشتند؛ ترور کرده اند. تروریست ها هر کسی را که ریش داشتند نزدیک به حکومت می دانستند.
اطلاعاتی که بسیاری از اعضای سابق مجاهدین خلق می دهند شوک آور است. آنان سازمانی تحت عنوان نجات تاسیس کرده و در تلاشند تا سه هزار و 500 نفری که در پایگاه اشرف عراق زندانی هستند؛ آزاد شوند.