شگردهای رجوی برای گردهمایی 20 ژوئن در فرانسه

در خبرها آمده که فرقه رجوی با انواع دجالگری های خاص مشغول فعالیت برای جمع آوری نیرو جهت گردهمایی 20 ژوئن در فرانسه می باشد. این فرقه با پول هایی که از طریق وطن فروشی و جاسوسی برای ارباب قدیمش صدام حسین و ارباب جدیدیش یعنی امپریالیسم دریافت و پس انداز کرده، و با دروغ و دجالگری مطرح می کند که هزینه این برنامه ها را از باصطلاح هواداران مقاومت کمک گرفته است، قصد دارد این گردهمایی را سازماندهی کند تا دولت فرانسه را به چالش بکشاند. در زیر به چند نمونه از شگردهای بسیج نیرویی این فرقه اشاره می کنم. 1 ـ فریب پناهندگان در کشورهای مختلف اروپایی جهت گردش و تفریح بطور مجانی و با هزینه فرقه به فرانسه بروند و در این زمینه به کمپ های پناهندگی مراجعه می کنند چون می دانند این پناهندگان برای رفتن به تفریح پول و امکانات ندارند. لذا می خواهند با سؤاستفاده از این شرایط پناهنجویان آنها را به پاریس بکشانند. این موضوع را در محل های دیگر چون شرکت های مخصوص استخدام سیاهی لشگر و حتی مراکز کاریابی کشورهای مختلف انجام می دهد. 2ـ رفتن به سراغ خوانندگان ایرانی و غیر ایرانی و دادن وعده پول های زیاد به آنها تا بدین وسیله بتوانند هواداران خوانندگان را به این گردهمایی فرقه بکشند و سیاهی لشگردرست کنند که البته تمام خوانندگان ایرانی به درخواست این فرقه پاسخ منفی داده اند. 3 ـ تهدید ایرانیان آزاده، بویژه خانواده های قربانیان مجاهدین خلق در اشرف، و مطرح می کنند که هر کس در گردهمایی شرکت نکند باید فرادی ایران پاسخگو باشد. در اینجا باید به مریم عضدانلو و مسعود رجوی گوشزد کنم اگر قرار باشد کسی پاسخگو باشد البته نه در فردای ایران، بلکه در همین امروز، آن شما هستید که باید پاسخگو باشید که چطور جوانان آزاده را با حیله و نیرنگ به عراق کشانده و در اشرف گرفتار کردید و با نوکری برای صدام و جاسوسی برای آمریکا از رهایی این اسرا از اشرف جلگیری می کنید و سعی می کنید تحت عنوان مبارزه، آزادی را از اسرای خود در قلعه اشرف گرفته اید. همچنین شما باید پاسخگو باشید که این پول هایی که برای بسیج نیرو خرج می کنید از کجا اورده اید که افراد غیر ایرانی را برای پر کردن صندلی های این گردهمایی استخدام می کنید. اما در پایان باید به دار و دسته مریم رجوی در قلعه اوورسورواز در فرانسه برسانم که ممکن است با این ترفند ها و دروغ پردازی ها بتوانند تعدادی از پناهندگان را فریب داده و به گردهمایی بکشانند ولی این دجالگری ها دیگر فایده ای ندارد و در این شرایط که در عراق در بن بست کامل هستید، راهی جز خروج از عراق و انحلال قلعه اشرف ندارید و بزودی هم درب قلعه اشرف باز خواهد شد و قربانین فرقه رجوی رها خواهند شد و با رسیدن انها به دنیا آزاد در کشورهای اروپایی اندیشه پوشالی شما را افشا خواهند کرد و دنیا مطلع خواهد شد که بر سر این قربانین در قلعه شیطانی اشرف چه گذشت و دیگر نمی توانید با این اندیشه پوشالی فرقه گرایانه، ارتباط نیروها را با دنیا خارج همچنان قطع کنید و آن روز هم بسیار نزدیک است.

خروج از نسخه موبایل