صدها نفر در دیاله عراق علیه مجاهدین تظاهرات کردند

صدها نفر از اهالی استان دیاله روز دوشنبه با حضور در شهر "خالص " در90 کیلومتری شمال شرقی بغداد که مقر گروه مجاهدین در آنجا واقع شده است، علیه گروه مجاهدین تظاهرات کردند.
صدها نفر از اهالی استان دیاله روز دوشنبه با حضور در شهر"خالص" در90 کیلومتری شمال شرقی بغداد که مقر گروه مجاهدین در آنجا واقع شده است، علیه گروه مجاهدین تظاهرات کردند.تظاهرکنندگان که اغلب از سران عشایر، فرهیختگان و دانش آموزان مناطق مختلف استان دیاله بودند، علیه گروه تروریستی مجاهدین شعار داده و خواستار اخراج فوری آنان از خاک عراق شدند.
تظاهرکنندگان همچنین اقدامات ارتش آمریکا در عراق در حمایت از این گروه تروریستی را محکوم کرده و در پلاکاردهایی که حمل می کردند از نیروهای آمریکایی خواستند به جای حمایت از یک گروه تروریستی، شهروندان عراقی را که در بند قرار گرفته اند، آزاد کنند.
مردم دیاله همچنین اقدامات اخیر اعضای گروه مجاهدین در تعرض به نیروهای پلیس و ارتش عراق را تعدی وتعرض به قانون و حاکمیت ملی در عراق دانستند.
آنها از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستند که هرچه زودتر اقدام به اخراج این گروه از خاک عراق کند و برای حمایت های آمریکا از این گروه حد و مرزی بگذارد.
بسیاری از رسانه های محلی و خارجی تظاهرات گسترده مردم دیاله را علیه گروه مجاهدین پوشش دادند.
این اولین تظاهرات خودجوش اهالی دیاله بعد از حادثه دو هفته قبل تعرض عناصر گروه تروریستی مجاهدین به نیروهای ارتش و پلیس عراق در اردوگاه " عراق جدید" (اشرف سابق) است.

خروج از نسخه موبایل