حضور خانواده براتعلی ریگی در دفتر انجمن نجات گلستان

حسینعلی ریگی برادر براتعلی ریگی (ساکن در پادگان نظامی اشرف) می باشد که ارتباط نزدیکی با دفتر انجمن نجات استان گلستان دارد و با تماسها و ملاقاتهای مکرری که با اعضاء انجمن نجات دارد از حال و روز برادرش خبر می گیرد.
چند روز قبل بعد از اینکه حسینعلی در جریان آخرین تحولات پادگان نظامی اشرف قرار گرفت، به دفتر انجمن نجات آمده و در مورد اعتصاب غذای تحمیلی که سران مجاهدین به سرکرده گی مسعود و مریم رجوی بر اعضاء آن به خصوص براتعلی ریگی تحمیل کرده بودند سئوال می کرد و مدام زیر لب بر سران جنایتکار و خوانخوار رجویها لعنت می فرستاد و از اینکه آن ظالمان خبیث باعث شده بودند که برادر وی در پادگان نظامی اشرف هرگونه سوء رفتاری را از طرف سازمان مجاهدین قبول کنند، از خداوند می خواست که سران فرقه مجاهدین را به خاک سیاه بنشاند.
حسینعلی می گفت که در سال 1386 به اتفاق خانواده به کشور عراق رفته و از آنجا به جلوی درب پادگان نظامی اشرف برای دیدن برادرش که بیش از 23 سال اسیر آن آدمکشها شده بود رفتند تا او را ببینند و او را برای بازگشت به خانواده که اکنون پدر و مادر پیرش چشم به راه او می باشند دعوت کنند، اما افسوس که آن از خدا بی خبرها چنان با پستی مانع این دیدار شدند که حتی این خانواده چند روز را در پشت درهای بسته پادگان نظامی منتظر دیدار فرزندشان براتعلی بودند اما مجاهدین ظالم بهانه می آوردند که براتعلی به ماموریت رفته و یا او در این جا نیست و موفق نشدند که او را ببینند.
اکنون تقاضای خانواده براتعلی ریگی از مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشر و نهادهای صلیب سرخ و دولتمردان عراق نجات جان براتعلی از چنگال ظالمانه مسعود و مریم رجوی خائن می باشد.
امید است که تمامی نهادهای حامی بشر به داد این خانواده و خانواده های امثال ریگی شتافته و فرزندان آنها را از منجلابی که مسعود و مریم رجوی جنایتکار برای آنها گسترانیده اند که با اعتصاب غذای واهی که سودی به غیر از کشتن انسانهای گرفتار و شستشوی مغزی شده برای آن ناجوانمردان ندارد رها نمایند و به دولتمردان عراقی در دستگیری و اخراج آن ظالمان و تحویل به دادگاههای بین المللی صالحه یاری نمایند و با اینکار خود، دردهای خانواده های آسیب دیده از این فرقه خونخوار را کمی التیام دهند.

خروج از نسخه موبایل