حضور خانم بتول سلطانی در پارلمان اروپا، یک پیروزی دیگر

از خبر حضور خانم بتول سلطانی و آقای رضا صادقی در شورای اروپا بسیار خوشحال شدم، بالاخره پس از دو سال مبارزه و ایستادگی در برابر فرقه مجاهدین درعراق و دفاع از اسیران اردوگاه اشرف و خانواده های آنان ایشان توانستند با حضور خود در شورای اروپا ضربه ای دیگر به یاوه گویانی بزنند که با داشتن چندین لابی در شورای اروپا و با اجاره کردن تعدادی به اصطلاح پارلمانتر گمان داشتند که می توانند شورای اروپا را تحت تاثیر دورغ های فرقه ای خود قرار دهند. در واقع حضور خانم بتول سلطانی در شورای اروپا که خود یکی از بالاترین اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین بوده و افشاگری ایشان در مورد روابط و مناسبات فرقه ای تشکیلاتی مجاهدین وبرداشتن پرده از چهره رهبری این فرقه به خودی خود می تواند برای اعضای پارلمان اروپا ومردم اروپا کمک کار بزرگی برای شناخت بهتر این فرقه مخوف با تشکیلات ضد انسانی باشد. اگر چه به زودی شاهد تهمت ها و توهین های این فرقه برعلیه ایشان در سایت های جیره خور فرقه خواهیم بود اما همه می دانند که این تهمت و افتراها تنها به خاطر فرار به جلو و برای شانه خالی کردن از پاسخ دادن به مردم ایران است که این حنا هم امروزه با تلاش چندین ساله اعضای جدا شده از این فرقه رنگی ندارد، به همین دلیل هم فرقه مجاهدین برای به سکوت کشیدن منتقدین خود پس از شکست ترفند تهمت و توهین، ترفند هفت تیر کشی را جایگزین ترفند قبلی کرده، آنهم در خیابانهای فرانسه، آخر این بیچاه ها فکر می کنند که اینجا هم عراق دوران صدام است که با حمله چند صد نفری به یک منتقد در نشست هایشان طرف مقابل را وادار به سکوت کنند، البته تا کنون شاهد دو حمله آنان در فرانسه از نوع حملات فرقه ای برعلیه اعضای جدا شده بوده ایم. به هر حال اینجانب به عنوان یک عضو جداشده از فرقه مجاهدین، حضور خانم بتول سلطانی را در اروپا به ایشان و تمامی جداشدگان از فرقه مجاهدین تبریک می گویم وآن را یک پیروزی دیگری برای تمامی اعضای جدا شده و منتقد به مجاهدین و اسیرانی که در اردوگاه اشرف گرفتار هستند می دانم.

خروج از نسخه موبایل